Koncepce zemědělského aplikovaného výzkumu a vývoje do roku 2015

4. 1. 2022

Vláda svým usnesením ze dne 26. ledna 2009 č. 113 schválila "Koncepci zemědělského aplikovaného výzkumu a vývoje do roku 2015".

Rok vydání:2009
Vydal: Ministerstvo zemědělství ČR
Tématické oblasti:
Věda, výzkum, vývoj

Koncepce zemědělského aplikovaného výzkumu a vývoje do roku 2015 se zaměřuje na efektivnost užití veřejných prostředků investovaných do aplikovaného výzkumu, tedy větší ekonomické a společenské přínosy z realizace výsledků výzkumu. Současně chce koncepce přispět k tomu, aby veřejné prostředky investované do výzkumu přinášely poznatky světové úrovně a poznatky aktuálně potřebné a využitelné pro rozvoj českého agrárního sektoru.

Koncepce obsahuje celkem 30 konkrétních opatření, která směřují ke zlepšení koordinace při řízení výzkumu s dalšími poskytovateli, s výzkumnými organizacemi i uživateli výsledků. Materiál počítá s vytvořením systému hodnocení zemědělského aplikovaného výzkumu, podporou excelence (tj. dosahování kvalitních výsledků a jejich rychlý přenos do praxe), a větším zapojením uživatelů výsledků výzkumu do řešení jednotlivých projektů. Realizace předpokládá také navýšení podílu mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích a lepší využívání finančních prostředků poskytovaných ze strukturálních fondů EU.

Koncepce vymezuje pět hlavních témat aplikovaného výzkumu a vývoje agrárního sektoru:

  1. Ochrana a využívání přírodních zdrojů
  2. Technologický rozvoj pro trvalou udržitelnost agrárního sektoru, vč. technologií pro obnovitelné zdroje energie
  3. Dostupnost, kvalita a bezpečnost potravin, ovlivnění zdraví obyvatel výživou
  4. Trvale udržitelné hospodaření v krajině
  5. Rozvoj venkova a venkovských regionů

Jako první krok bude zřízena meziresortní Rada zemědělského aplikovaného výzkumu pro realizaci Koncepce. Rada bude jako odborný a poradní orgán ministra zemědělství koordinovat činnosti v rámci zemědělského aplikovaného výzkumu a vývoje a přenos výsledků výzkumu a vývoje do praxe k jejich uživatelům. Zároveň bude průběžně hodnotit naplňování Koncepce.

Finanční zdroje na realizaci Koncepce budou zabezpečovány převážně ze státního rozpočtu – výdajů na výzkum a vývoj. U nezemědělských komodit se předpokládá spolufinancování projektů výzkumu a vývoje z neveřejných zdrojů  ve výši 10 – 30 % nákladů, výzkumné projekty řešící problematiku zemědělských komodit mohou být podporovány do výše 100 % uznaných nákladů. Velký důraz je kladen na uplatnění výsledků výzkumu v praxi, které bude podporováno využíváním zdrojů strukturálních fondů EU. Institucionální podpora výzkumných organizací bude poskytována na základě dosahovaných výsledků.

Koncepce vychází z reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR, schválené usnesením vlády ze dne 26. března 2008 č. 287. a byla zpracována MZe ve spolupráci se zástupci České akademie zemědělských věd, resortních výzkumných organizací, vysokých škol a organizací sdružujících uživatele výsledků výzkumu a vývoje.

Přílohy

Koncepce zemědělského výzkumu a vývoje do roku 2015

Stáhnout (doc, 394 kB)

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.