přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Mimořádné opatření na snížení produkce mléka

12.9.2016

Dne 9. 9. 2016 vyšlo v Úředním věstníku EU nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1612 ze dne 8. září 2016 o poskytování podpory na snížení produkce mléka. Nařízení vstoupí v platnost v sobotu 10. 9. 2016.

Na jeho základě bude Evropská komise vyplácet podporu zemědělcům, kteří ve tříměsíčních redukčních obdobích sníží produkci mléka oproti stejným obdobím v referenčním roce, kterým je rok 2015. Pro celou EU je k dispozici  rozpočet 150 mil. €, v objemu je to redukce o 1,07 mil. tun mléka. Po dosažení tohoto objemu se žádosti krátí.

  • Výše podpory je 14 € za 100 kg mléka nedodaného na trh.
  • První kolo příjmu oznámení o plánované redukci produkce mléka probíhá v období 12. - 21. září 2016 12:00 hod pro redukční období říjen – prosinec 2016.
  • Oznámení se podávají na Státní zemědělský intervenční fond.
  • Žádosti mohou být doručeny Portálem farmáře, Datovou schránkou, e-podatelnou, poštou a osobně.
  • Vzhledem ke krátkému termínu pro podávání žádostí důrazně doporučujeme využít elektronické formy komunikace a nenechávat podání na poslední chvíli!
  • Žádosti o platbu pro první období se podávají na SZIF od 2. 1. 2017 do 14. 2. 2017.
  • Více informací na www.szif.cz
  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem