přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Žňové zpravodajství k 2. září 2019

2.9.2019

Postup sklizně obilovin a řepky v České republice k 2. září 2019

Sklizeň základních obilovin a řepky v ČR byla v 35. týdnu prakticky skončena, neboť zbývá sklidit v celé ČR 1 462 ha základních obilovin (tj. 0,12 %). Sklizeň řepky je ukončena, je posekáno 100 % sklizňových ploch. Dle aktuálního zjištění MZe prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) je k datu 2. 9. 2019 sklizeno v ČR 99,88 % ploch základních obilovin. Z českých krajů končí sklizeň v kraji Středočeském a Praze (zbývá sklidit 1 179 ha), Libereckém kraji (zbývá sklidit 44 ha), Karlovarském kraji (zbývá sklidit 30 ha). Na Moravě nemá ukončenou sklizeň pouze kraj Moravskoslezský (zbývá 208 ha). K 2. 9. 2019 je sklizeno 7 150,2 tis. tun obilovin s průměrným výnosem 5,63 t/ha a 1 164,1 tis. tun řepky s průměrným výnosem 3,07 t/ha).

Ke 2. 9. 2019 je v ČR sklizeno 107,7 tis. ha (100 %) ozimého ječmene v ČR s produkcí 636,8 tis. tun a průměrným výnosem 5,91 t/ha. Pšenice ozimá je sklizena z 99,89 %, je posekáno 813,6 tis. ha s produkcí 4 779,9 tis. tun a průměrným výnosem 5,88 t/ha. Ozimé žito je sklizeno z 29,2 tis. ha (99,89 %) s produkcí 151,6 tis. tun a s průměrným výnosem 5,19 t/ha. Jarního ječmene je sklizeno 211,7 tis. ha (99,90 %) s produkcí 1 107,5 tis. tun a průměrným výnosem 5,23 t/ha, jarní pšenice je sklizeno 24,9 tis. ha (100 % ploch) s produkcí 112,2 tis. tun a s průměrným výnosem 4,50 t/ha, triticale je sklizeno 39,6 tis. ha (99,88 %) s produkcí 207,4 tis. tun a průměrným výnosem 5,24 t/ha. Ovsa je sklizeno 42,3 tis. ha (99,46 % sklízené plochy) s produkcí 154,7 tis. tun a s průměrným výnosem 3,66 t/ha.

Kvalita obilovin:
K 30. 8. 2019 bylo v laboratoři Agrotestu fyto, s.r.o. analyzováno na kvalitu podle požadavků ČSN 461100-2 pro pšenici potravinářskou 246 vzorků pšenice sklizně 2019 z celkem plánovaných 500. Analyzované vzorky byly sklizeny v rozmezí 4. 7. až 12. 8. 2019.

Z analyzovaných 246 vzorků vyhovělo 244 vzorků (tj. 99 %) požadavkům na číslo poklesu (norma 220 s: min 203 s, max 451 s), 238 vzorků (97 %) vyhovělo na obsah dusíkatých látek (norma 11,5 %: min 10,2 %, max 18,1 %) a 215 vzorků (87 %) vyhovělo na sedimentační index (norma 30 ml: min 13 ml, max 75 ml). Nejméně vzorků vyhovělo na objemovou hmotnost (norma 76,0 kg/hl: min 67,6, max 85,8 kg/hl), a to 188 vzorků (tj. 76 %).

Kvalitu pšenice je možno hodnotit podle základních ukazatelů na základě dosavadních výsledků jako dobrou, a to zejména s ohledem na obsah bílkovin. Také hodnoty čísla poklesu jsou vysoké; podíl vyhovujících vzorků se však ještě může snížit, jak budou k dispozici výsledky rozborů pšenice sklizené později. Zatím se jako nejproblematičtější parametr pšenice letošní sklizně jeví objemová hmotnost. Zejména pšenice z oblastí nejvíce postižených suchem je drobnější a objemová hmotnost je nízká.

Kvalita žita
K 30. 8. 2018 bylo v laboratoři Agrotestu fyto, s.r.o. analyzováno 10 vzorků žita. Vzorky pocházejí zejména z kraje Vysočiny (4) a byly sklizeny v rozmezí 5. 7. až 14. 8. Všechny vzorky vyhověly podle ČSN 46 1100-4 na objemovou hmotnost (průměr 77,1 kg/hl, norma 70,0 kg/hl, min. 71,3 kg/hl, max. 80,8 kg/hl) i na číslo poklesu (průměr 256 s, norma 120 s, min. 218 s, max. 283 s). Obsah příměsí a nečistot je vyhovující, některé vzorky mají vyšší podíl zrnových příměsí (scvrklá zrna). Kvalitu hodnoceného žita lze hodnotit jako dobrou.

Průběžná zpráva o výskytu mykotoxinů - pšenice
Z 60 dosud analyzovaných vzorků pšenice mělo 37 vzorků (62 %) negativní obsah DON, tj. menší než limit detekce použité metody (20 μg/kg) a 59 vzorků (98 %) mělo negativní obsah ZEA (<2 μg/kg). Maximální obsah DON byl zjištěn ve výši 729 μg/kg (kraj Vysočina, předplodina kukuřice), maximální obsah ZEA byl 26 μg/kg (Jihočeský kraj, předplodina kukuřice).

Všechny vzorky vyhověly limitu pro potravinářskou pšenici, který činí podle nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 pro DON 1250 μg/kg a pro ZEA 100 μg/kg.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem