přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Postup sklizně obilovin v ČR k 27. 8. 2013

27.8.2013

Informace ke sklizni obilovin a řepky v České republice.

V 34. týdnu žně v ČR byly prakticky ukončeny, neboť je celkem posekáno 1  233,4 tis. ha obilovin z 1 323,2 tis. ha určených ke sklizni a v procentickém vyjádření to představuje
94,4 %. Aktuální výnos obilovin 5,45 t/ha převyšuje výnosy, které byly zjištěny v roce 2012 (4,45 t/ha)  o 1,0 t/ha a přibližuje se výnosu, který byl dosažen v roce 2011 (5,52 t/ha). Na Moravě je sklizeno v průměru 99,7 % ploch, Čechy mají sklizeno 92,4 % sklizňových ploch. Největší zpoždění je stále v Plzeňském a Karlovarském kraji, kde je doposud sklizeno 75,1 % a 68,0 ploch obilovin a 100,0 % a 83,3 % ploch řepky. Ostatní regiony Čech jsou také prakticky na konci žní, tak jako na celé Moravě. Je zde sklizeno od 91,0 % (Ústecký kraj) do 97,6 % (Jihočeský kraj).

Sklizeň ozimého ječmene v ČR skončila již v minulém týdnu. Z celkové sklizňové plochy 106,3 tis. ha je posekáno 106,2 tis. ha a průměrný výnos činí 4,60 t/ha, což je vyšší o 0,56 t/ha než v roce předcházejícím. Pšenice ozimá je také v závěru žní, je sklizena na 95,1 % sklizňových ploch s průměrným výnosem 5,90 t/ha, což je vyšší o 1,38 t/ha v porovnání s loňskou sklizní. Z dalších obilovin končí sklizeň jarního ječmene, kde je sklizeno 234,5 tis. ha (96,6 %) a průměrný výnos dosahuje výše 4,86 t/ha, dále ozimé žito (95,2 % s průměrným výnosem 5,02 t/ha), jarní pšenice (84,5 % s průměrným výnosem 4,86 t/ha ) a triticale
(86,2 % s průměrným výnosem 4,93 t/ha). Ze základních obilovin zbývá dokončit sklizeň ovsa, kde je sklizeno 73,8 % ploch s výnosem 3,75 t/ha. Celková produkce základních obilovin dosahuje výše 6 717,8 tis. tun.

ČSÚ ve svém odhadu sklizně k 15. 7. 2013 nepotvrzuje zjištění, kterou provádí MZe prostřednictvím ZA, neboť předpokládá průměrný výnos základních obilovin ve výši 4,98 t/ha a produkci ve výši 6 501,4 tis. tun. Sklizeň u řepky se odhaduje na 1 313,2 tis. tun s průměrným výnosem 3,14 t/ha.

V roce 2012 bylo ke dni 28. 8. 2012 sklizeno v ČR celkem 1 319,2 tis. ha obilovin (99,7 %) s produkcí 5 870,4 tis. tun a průměrným výnosem 4,45 t/ha. U konce byla sklizeň ozimého ječmene, kde bylo sklizeno 99,7 osevních ploch s  průměrným výnosem 4,04 t/ha a produkcí 394,5 tis. tun. Z dalších obilovin byla sklizeň nedále u jarního ječmene (99,9 % sklizených ploch) a ozimé pšenice (99,8 % sklizených ploch).

Sklizňové práce u řepky ozimé jsou prakticky také skončeny K datu 27. 8. 2013 je sklizeno 99,5 % ploch (416,7 tis. ha) s průměrným hektarovým výnosem 3,48 t/ha.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem