přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Osivo a sadba

Semeno rostliny je obdivuhodná, úsporná a efektivní forma přenosu genetické informace z generace na generaci a tím i prostředek zachování kontinuity rostlinného druhu a odrůdy. Osivo je nejdůležitějším vstupem při pěstování rostlin. Osivo musí být klíčivé, zdravé a bez příměsí plevelů, dále musí být zachována jeho genetická kvalita a odrůdová identita, což je nejdůležitější vlastností každého osiva.

 
Semenářství je poměrně ekonomicky efektivní odvětví zemědělství, jelikož vyžaduje specifické znalosti, dovednosti a pečlivost. Jedná se o komplex opatření zahrnující organizaci a postupy udržovacího šlechtění, množení a obměny osiva. Je odvětvím rostlinné výroby zabývající se pěstováním polních (hospodářsky významných), zahradních i lesních rostlin na semeno pro účely množitelského materiálu. Semenářství také zajišťuje systém kontroly pravosti a kvality, uznáváním je pověřen Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ). Semenářství v ČR realizuje především soukromý sektor. Celkový roční obrat českého semenářského sektoru a výsadbového materiálu je odhadován na úrovni cca 6 miliard Kč.

Šlechtění rostlin přispělo ve střední Evropě v posledních desetiletích nejvíce ke zvyšování výnosu a kvality, a tím i k zabezpečení potravinové bezpečnosti, což umožnila poměrně dobrá úroveň agrotechniky a ochrany rostlin. Celosvětově je přínos šlechtění obdobný. Česká republika má ve šlechtění rostlin dlouhodobou tradici. V současnosti rozvíjí svou činnost několik šlechtitelských subjektů (v oblasti polních i v oblasti zahradních plodin) a tuzemské odrůdy jsou uznávány a úspěšně obchodovány jak na domácím, tak i zahraničním trhu.