přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Ročenka ekologického zemědělství 2015

Tématické oblasti: Ekologické zemědělství a biopotraviny
ISBN:978-80-7434-333-9
VydavatelMinisterstvo zemědělství

Přílohy


zobrazit po
24.6.2014

Více slunce a bez elektrošoků. Vepři na biofarmě.

Odkaz na článek o přístupu ke zvířatům v ekologickém zemědělství.20.5.2014

Analýza nabídky biopotravin v ČR 2009-2013 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 879 KB)

Informace Ústavu zemědělské ekonomiky a informací


20.5.2014

Zpráva o trhu s biopotravinami v ČR 2012 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Statistické šetření Ústavu zemědělské ekonomiky a informací


1.8.2013

Novinky v Registru ekologických podnikatelů

Od 18.7.2013 je možno podávat žádosti o registraci do systému ekologického zemědělství, žádosti o zrušení registrace, změnu činnosti a žádosti o výjimky a zkrácení přechodného období elektronicky prostřednictvím Registru ekologických podnikatelů.


24.7.2013

Přihlaste svou akci do Měsíce biopotravin!

V průběhu měsíce září máte možnost pozvat návštěvníky na Vaši ekofarmu, přednášku o biopotravinách či biojarmark.


Datum konání: 8.6.2013  14:00

Aktuality a zajímavosti z ekologického zemědělství

Pozvánka na seminář, který se koná v rámci XXXVIII. ročníku mezinárodního ekologického festivalu TSTTT (Týká Se To Také Tebe), který probíhá ve dnech 4.-9.6.2013 v Klubu kultury v Uherském Hradišti…


20.5.2013

Statistická šetření ekologického zemědělství - Zpráva o trhu s biopotravinami za rok 2011 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 916 KB)

Předkládaná zpráva o trhu s biopotravinami v České republice je jedním ze dvou výstupů tématického úkolu (č.4212) s názvem „Statistická šetření ekologického zemědělství“, jehož zadavatelem je Ministerstvo zemědělství (MZe). Obsahem tematického úkolu je jednak sběr základních statistických údajů o rostlinné a živočišné bioprodukci na ekofarmách a jejím uplatnění a dále od roku 2009 sběr informací o trhu biopotravin zahrnující analýzu rozsahu zpracování, odbytu a trhu s biopotravinami v České republice včetně vývozu a dovozu bioproduktů a biopotravin.


26.3.2013

Změna ve formulářích žádosti o registraci, ohlášení změn a vytvoření formuláře žádosti o zrušení registrace

Na záložce Metodické pokyny v metodickém pokynu č. 1/2012 byly provedeny drobné změny ve formuláři žádosti o registraci, ohlášení změn a byl nově vytvořen formulář žádosti o zrušení registrace. Nově bude možné si v žádosti o registraci zaškrtnout možnost zařazení do LPIS půdní bloky s kulturou rybník a školka. V případě školky se však musí jednat o školku pro ovocné druhy produkující ekologické stromky, nikoliv o lesní školku.


Datum konání: 13.2.2013  – 16.2.2013 

Biofach

nejvýznamnější mezinárodní veletrh v oblasti bioproduktů, biopotravin a ekologického zemědělství v Evropě tento veletrh se doporučuje zařadit do plánu MZe i…


11.2.2013

Přehled dovozu biopotravin ze třetích zemí za rok 2012 XLS Otevírá se do nového okna. (XLS, 42 KB)


11.2.2013

Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2012 DOC Otevírá se do nového okna. (DOC, 126 KB)


18.1.2013

Ročenka ekologického zemědělství 2011 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 2 MB)


Datum konání: 24.11.2012  14:00

Aktuality a zajímavosti z ekologického zemědělství

Pozvánka na tradiční seminář o ekologickém zemědělství, který se bude opět konat 24. listopadu 2012 od 14,00 hodin v Klubu kultury v Uherském Hradišti v rámci…


Datum konání: 14.11.2012 

Mokřady v zemědělské krajině

Pozvánka na seminář Mokřady v zemědělské krajině, který dne 14. listopadu pořádá Výzkumný ústav rostlinné výroby ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí. Seminář se bude věnovat…


26.10.2012

Metodický pokyn č. 7/2012: Současná produkce ekologicky chovaných hospodářských zvířat a hospodářských zvířat mimo ekologický chov PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 108 KB)

Legislativa ekologického zemědělství umožňuje hospodářským subjektům podnikajícím v ekologickém zemědělství chovat současně zvířata v systému ekologického zemědělství a konvenčním způsobem. Musí však být splněny podmínky uvedené v článku 17 nařízení Komise (ES) č. 889/2008, které doplňuje MP č. 7/2012.


Datum konání: 23.10.2012  17:30

Zahrada v souladu s přírodou – s malým úsilím a pěkným výnosem

Pozvánka na semnář s názvem Zahrada v souladu s přírodou – s malým úsilím a pěkným výnosem, který se uskuteční dne 23. října od 17.30 do 19.30 ve velké zasedací místnosti FAPPZ, ČZU.…


2.10.2012

ProPIG Omezení negativního vlivu chovu prasat na životní prostředí při zlepšení zdraví, pohody a výživy prasat v ekologickém zemědělství

Výzkumný ústav živočišné výroby Praha – Uhříněves ve spolupráci s Bioinstitutem Olomouc jsou partnery evropského projektu ProPIG, jehož cílem je podpora rozvoje ekologických chovů prasat v Evropě. Aktivity projetu v rámci CORE Oranic II v České republice finančně podporuje Ministerstvo zemědělství ČR. Cílem je monitoring zdravotního stavu, welfare, výživy a environmentálních dopadů chovů prasat v osmi evropských zemích. Pro Českou republiku, kde je ekologický chov prasat velmi málo rozvinutý, je to dobrá příležitost získat nové zkušenosti.


Datum konání: 20.9.2012  – 21.9.2012 

Bioakademie 2012

Prestižní mezinárodní konference ekologického zemědělství (EZ) se tento rok zaměří na…


12.9.2012

Statistická šetření ekologického zemědělství - Základní statistické údaje (2011) PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Předkládaná zpráva je druhým výstupem tématického úkolu pod názvem „Statistická šetření ekologického zemědělství“, který je na ÚZEI zpracováván od roku 2007 a jehož zadavatelem je Ministerstvo zemědělství ČR, odbor environmentální a ekologického zemědělství.

zobrazit po