přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Zemědělská výroba

Zemědělská výroba patří společně s navazující potravinářskou výrobou mezi tradiční odvětví národního hospodářství. Jak zemědělství, tak potravinářství prošlo po roce 1989 zcela zásadní nutnou majetkovou a ekonomickou proměnou, která se promítnula do kvality a kvantity jednotlivých komodit. Řada z nich se dostala pod úroveň domácí spotřeby, kde resort zemědělství vyvíjí potřebné kroky pro zvýšení dosahovaných výkonů, v řadě komodit se otevřel vývozní potenciál nebo byl udržen či rozšířen, jak to dokumentují údaje o vývozu především komodity mléko, živá zvířata, obiloviny, cukr a slad.

Více >zobrazit po
29.5.2023

Komoditní karta: Skot - květen 2023 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 982 KB)

Skot - květen 2023


23.5.2023

Komoditní karta: Ovce a kozy - květen 2023 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 691 KB)

Ovce a kozy - květen 2023.


23.5.2023

Komoditní karta: Vepřové masa - únor 2023 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Vepřové maso - únor 2023.


23.5.2023

Komoditní karta: Mléko - březen 2023 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 943 KB)

Mléko - březen 2023.


23.5.2023

Komoditní karta: Drůbež - březen 2023 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 705 KB)

Drůbež - březen 2023.


22.5.2023

Situační a výhledová zpráva: Koně 2022 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 2 MB)

Situační a výhledová zpráva Koně 2022 má za cíl informovat odbornou i laickou veřejnost, zástupce příslušných vzdělávacích institucí a studenty zemědělských škol o vývoji a aktuální situaci v sektoru koní v České republice. Zpráva dále popisuje význam a využití koní, detailně představuje jednotlivá plemena koní, pro která se v České republice vede Plemenná kniha. V neposlední řadě poskytuje zdroj informací o legislativě, dotačních programech, zahraničním obchodě a vzdělávacích institucích zaměřených na koně.


5.5.2023

Komoditní karta: Ovce a kozy - duben 2023 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 697 KB)

Ovce a kozy - duben 2023


27.4.2023

Komoditní karta: Mléko - únor 2023 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 943 KB)

Mléko - únor 2023


27.4.2023

Komoditní karta: Skot - duben 2023 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 957 KB)

Skot - duben 2023


27.4.2023

Akční plán Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství na období 2023 – 2027

Ministerstvo zemědělství schválilo Akční plán Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství na období 2023 – 2027 (dále jen „Akční plán“). Akční plán navazuje na strategii ochrany genetických zdrojů využitelných v zemědělství, je jejím implementačním dokumentem, specifikujícím další rozvoj práce s genetickými zdroji.

zobrazit po