Žňové zpravodajství k 19. srpnu 2019

19. 8. 2019

Postup sklizně obilovin a řepky v České republice k 19. srpnu 2019

Sklizeň základních obilovin a řepky pokračuje, loni byla v 33. týdnu téměř ukončena, neboť zbývalo sklidit 1 247 ha základních obilovin. V současnosti je k 19. 8. 2019 sklizeno 90,89 % ploch základních obilovin oproti 99,90 % v loňském roce. Sklizeň je těsně před svým závěrem u ječmene ozimého 99,30 %, ječmene jarního 93,48 % a pšenice ozimé 91,78 %. Řepku lze považovat za skoro sklizenou, posekáno je již 99,11 % sklizňových ploch. K uvedenému datu zbývá sklidit 115 728 ha (9,11 %) ploch základních obilovin. Stále nejvíce ploch ke sklizni zůstává v Karlovarském kraji a Kraji Vysočina, kde je sklizeno 73,57 % (14 tis. ha z 19 tis. ha) a 77,83 % (102,4 tis. ha z 131,5 tis. ha) ploch obilovin. Sklizeň řepky ve většině krajů skončila, pomalejší dosavadní průběh sklizně byl zaznamenán v Královéhradeckém kraji 95,01 %, Moravskoslezském kraji 97,19 %, Praze a Středočeském kraji 98,17 %, Libereckém kraji 98,26 % a Jihočeském kraji 99,89 %. K 19. 8. 2019 je sklizeno 6 520,7 tis. tun obilovin s průměrným výnosem 5,65 t/ha a 1 155,48 tis. tun řepky s průměrným výnosem 3,07 t/ha).
K 19. 8. 2019 je v ČR sklizeno 106 956 ha (99,30 %) ozimého ječmene v ČR s produkcí 630,2 tis. tun a průměrným výnosem 5,89 t/ha. Pšenice ozimá je sklizena z 91,78 %, je posekáno 747,5 tis. ha s produkcí 4 371,5 tis. t a průměrným výnosem 5,85 t/ha. Ozimé žito je sklizeno z 24,8 tis. ha (84,91 %) s produkcí 127,3 tis. tun a s průměrným výnosem 5,13 t/ha. Jarního ječmene je sklizeno 198,1 tis. ha (93,48 %) s produkcí 1 042,5 tis. tun a průměrným výnosem 5,26 t/ha, jarní pšenice je sklizeno 19,6 tis. ha(78,55 % ploch) s produkcí 89,0 tis. tun a s průměrným výnosem 4,55 t/ha, triticale je sklizeno 31,3 tis. ha (78,97 %) s produkcí 162,8 tis. tun a průměrným výnosem 5,20 t/ha. Ovsa je sklizeno 26,5 tis. ha (62,24 % sklízené plochy) s produkcí 97,5 tis. tun a s průměrným výnosem 3,68 t/ha.
Druhý odhad ČSÚ sklizně základních obilovin k 15. 7. 2019 (vydaný 13. 8. 2019) předpokládá průměrný výnos ve výši 5,49 t/ha a produkci 6 987,6 tis. tun, to představuje meziroční vzestup produkce o 8 %. Sklizeň u řepky ČSÚ odhaduje na 1 194,5 tis. tun s průměrným výnosem 3,15 t/ha. Aktuální odhad sklizně řepky je meziročně o 15,3 % nižší a o 11 % nižší v porovnání s pětiletým průměrem především kvůli nižšímu hektarovému výnosu.
Při porovnání sklizní základních obilovin a řepky dle zjištění SZIF a dle druhého odhadu sklizně ČSÚ je patrný rozdíl dosažených dat jak u obilovin, tak u řepky. Dosavadní výnos základních obilovin dle SZIF je 5,65 t/ha, dle druhého odhadu ČSÚ 5,49 t/ha. U řepky je situace opačná, dle SZIF 3,07 t/ha, dle ČSÚ 3,15 t/ha.

Kvalita obilovin:
K 16. 8. 2019 bylo v laboratoři Agrotestu fyto, s.r.o. analyzováno na kvalitu podle požadavků ČSN 461100-2 pro pšenici potravinářskou 14 vzorků pšenice sklizně 2019 z celkem plánovaných 500. Analyzované vzorky byly sklizeny v rozmezí 4. 7. až 6. 8. 2019.
Z analyzovaných 141 vzorků vyhovělo 140 vzorků (tj. 99 %) požadavkům na číslo poklesu (norma 220 s: min 213 s, max 451 s), 137 vzorků (97 %)vyhovělo na obsah dusíkatých látek (norma 11,5 %: min 10,2 %, max 17,4 %), 124 vzorků (88 %) vyhovělo na sedimentační index (norma 30 ml: min 18 ml, max 75 ml) a na objemovou hmotnost (norma 76 kg/hl: min 67,6, max 85,8 kg/hl) 113 vzorků (tj. 80 %). Kvalitu pšenice je možno hodnotit podle základních ukazatelů zatím jako dobrou. U pšenice z oblastí nejvíce postižených suchem je zrno drobnější a objemová hmotnost je nízká. Hodnoty čísla poklesu jsou obecně zatím vysoké, toto se však může změnit, jak budou postupně k dispozici výsledky rozborů pšenice sklizené později. Obsah bílkovin je na velmi dobré úrovni.
Dosahovaný průměrný výnos počítaný z údajů doprovázejících vzorky k analýzám je pro 227 dosud v laboratoři přijatých vzorků 6,4 t/ha. Rozptyl je však značný, nízké výnosy jsou uváděny zejména u pšenice sklizené v krajích postižených kalamitním výskytem hrabošů – Jihomoravský kraj (min 3 t/ha), Zlínský kraj (min 3,2 t/ha).

Průběžná zpráva o výskytu mykotoxinů - pšenice
Z 35 dosud analyzovaných vzorků pšenice mělo 21 vzorků (60 %) negativní obsah DON, tj. menší než limit detekce použité metody (20 μg/kg) a všechny vzorky (100 %) měly negativní obsah ZEA (<2 μg/kg). Maximální obsah DON byl zjištěn ve výši 663 μg/kg (Jihomoravský kraj, odrůda Annie, předplodina soja).
Všechny vzorky vyhověly limitu pro potravinářskou pšenici, který činí podle nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 pro DON 1250 μg/kg a pro ZEA 100 μg/kg.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.