Žňové zpravodajství k 26. srpnu 2019

26. 8. 2019

Postup sklizně obilovin a řepky v České republice k 26. srpnu 2019

V průběhu 34. týdnu sklizeň základních obilovin a řepky významně pokročila. K 26. 8. 2019 je sklizeno 97,84 % ploch základních obilovin a 99,36 % ploch řepky. Sklizeň je těsně před svým závěrem u většiny druhů obilovin, celkově zbývá sklidit zhruba 27,5 tis. ha obilovin a 2,4 tis. ha řepky. Stále nejvíce ploch ke sklizni zůstává u triticale (sklizeno 91,99 % ploch) a ovsa (sklizeno 92,10 % ploch). Nejpomalejší průběh sklizně je v Karlovarském a Královéhradeckém kraji, kde je sklizeno 93,51 % (17,8 tis. ha z 19 tis. ha) a 93,76 % (77,5 tis. ha z 82,6 tis. ha) ploch obilovin. Sklizeň řepky ve většině krajů skončila, pomalejší dosavadní průběh sklizně setrvává v Královéhradeckém kraji 95,28 %, Praze a Středočeském kraji 98,48 %, v ostatních krajích je již po sklizni. K 26. 8. 2019 je sklizeno 7 028,0 tis. tun obilovin s průměrným výnosem 5,65 t/ha a 1 157,5 tis. tun řepky s průměrným výnosem 3,07 t/ha).

K 26. 8. 2019 je v ČR sklizeno 107,5 tis. ha (99,82 %) ozimého ječmene v ČR s produkcí 635,7 tis. tun a průměrným výnosem 5,91 t/ha. Pšenice ozimá je sklizena z 97,99 %, je posekáno 798,1 tis. ha s produkcí 4 700,3 tis. tun a průměrným výnosem 5,89 t/ha. Ozimé žito je sklizeno z 28,5 tis. ha (97,49 %) s produkcí 148,3 tis. tun a s průměrným výnosem 5,20 t/ha. Jarního ječmene je sklizeno 209,4 tis. ha (98,84 %) s produkcí 1 098,4 tis. tun a průměrným výnosem 5,24 t/ha, jarní pšenice je sklizeno 23,8 tis. ha (95,32 % ploch) s produkcí 107,6 tis. tun a s průměrným výnosem 4,53 t/ha, triticale je sklizeno 36,5 tis. ha (91,99 %) s produkcí 194,1 tis. tun a průměrným výnosem 5,32 t/ha. Ovsa je sklizeno 39,2 tis. ha (92,10 % sklízené plochy) s produkcí 143,9 tis. tun a s průměrným výnosem 3,67 t/ha.

Kvalita obilovin:
K 23. 8. 2019 bylo v laboratoři Agrotestu fyto, s.r.o. analyzováno na kvalitu podle požadavků ČSN 461100-2 pro pšenici potravinářskou 199 vzorků pšenice sklizně 2019 z celkem plánovaných 500. Analyzované vzorky byly sklizeny v rozmezí 4. 7. až 12. 8. 2019.

Z analyzovaných 199 vzorků vyhovělo 197 vzorků (tj. 99 %) požadavkům na číslo poklesu (norma 220 s: min 203 s, max 451 s), 194 vzorků (97 %) vyhovělo na obsah dusíkatých látek (norma 11,5 %: min 10,2 %, max 17,4 %) a 176 vzorků (88 %) vyhovělo na sedimentační index (norma 30 ml: min 13 ml, max 75 ml). Nejméně vzorků vyhovělo na objemovou hmotnost (norma 76,0 kg/hl: min 67,6, max 85,8 kg/hl), a to 148 vzorků (tj. 74 %).

Kvalitu pšenice je možno hodnotit podle základních ukazatelů zatím jako dobrou, zvýšil se však podíl vzorků s nedostatečnou objemovou hmotností. Zejména pšenice z oblastí nejvíce postižených suchem má zrno drobnější a objemová hmotnost je nízká. Hodnoty čísla poklesu jsou obecně zatím vysoké, toto se však může změnit, jak budou postupně k dispozici výsledky rozborů pšenice sklizené později. Obsah bílkovin je na velmi dobré úrovni. Dosahovaný průměrný výnos počítaný z údajů doprovázejících vzorky k analýzám je pro 302 dosud v laboratoři přijatých vzorků 6,5 t/ha. Rozptyl je však značný, nízké výnosy jsou uváděny zejména u pšenice sklizené v krajích postižených kalamitním výskytem hrabošů – Jihomoravský kraj (min 3 t/ha), Zlínský kraj (min 3,2 t/ha).

Průběžná zpráva o výskytu mykotoxinů - pšenice
Ze 44 dosud analyzovaných vzorků pšenice mělo 26 vzorků (59 %) negativní obsah DON, tj. menší než limit detekce použité metody (20 μg/kg) a 43 vzorků (98 %) mělo negativní obsah ZEA (<2 μg/kg). Maximální obsah DON byl zjištěn ve výši 663 μg/kg (Jihomoravský kraj, předplodina soja), maximální obsah ZEA byl 26 μg/kg (Jihočeský kraj, předplodina kukuřice).

Všechny vzorky vyhověly limitu pro potravinářskou pšenici, který činí podle nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 pro DON 1250 μg/kg a pro ZEA 100 μg/kg.

Kvalita sklizně sladovnického ječmene 2018
Je průběžně analyzovaná ve Výzkumném ústavu pivovarnickém a sladařském v Brně. K 24. 8. 2019 bylo kompletně analyzováno 95 vzorků sladovnických odrůd ječmene. Nejvíce vzorků pocházelo z kraje Olomouckého (41), Moravskoslezského (14), Pardubického (12), Středočeského (9) a Jihomoravského (6). Dále byly zastoupeny vzorky z kraje Jihočeského (3), Plzeňského (3), Zlínského (3), Karlovarského (2), Královéhradeckého (1) a Ústeckého (1). V souboru byly zastoupeny 3 % vzorků ozimých sladovnických odrůd, 62 % vzorků jarních odrůd pro CHZO České pivo a 35 % vzorků ostatních odrůd. Analyzované vzorky byly sklizeny v období od 4. 7. 2019 do 6. 8. 2019.

Průměrná vlhkost analyzovaných vzorků byla 12,6 % (normě vyhověly všechny vzorky). Průměrná hodnota přepadu na sítě 2,5 mm byla 80,9 % (min. 30 %, max. 97,1 %). Požadavkům na hodnoty přepadu (min. 85 %) vyhovělo 42,1 % vzorků. Průměrný obsah zrnových příměsí sladařsky nevyužitelných byl 3,3 % (min. 0,1 %, max. 7,9 %) a požadavku normy vyhovělo 87,4 % vzorků. Průměrný obsah zrnových příměsí sladařsky částečně využitelných byl 3,3 % (min. 0,4 %, max. 10,2 %) a požadavku normy vyhovělo 88,4 % vzorků. U zrnových příměsí sladařsky nevyužitelných tvoří největší podíl zlomky zrn a u zrnových příměsí částečně sladařsky využitelných připadá největší podíl na zrna bez pluchy.

Průměrný obsah dusíkatých látek v zrnu ječmene byl 11,1 % (min. 8,5 %, max. 14,8 %) a požadavku normy vyhovělo 49,5 % vzorků. Požadavkům na klíčivost vyhovělo 96,8 % vzorků a průměrná klíčivost byla zjištěna 98,3 % (min. 94 %, max. 100 %). Zrno ječmene má nízké hodnoty přepadu na sítě 2,5 mm. Průměrný obsah dusíkatých látek je příznivý s poměrně širokým rozsahem hodnot od 8,5 % do 14,8 %. Příznivé jsou také obsahy zrnových příměsí sladařsky nevyužitelných a částečně využitelných.

Přílohy

Žně k 26. 8. 2019 - celá ČR

Stáhnout (doc, 265 kB)

Žně 2019 - kraje 2019 + celá ČR - 26. 8. 2019

Stáhnout (xls, 129 kB)

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.