Žňové zpravodajství k 12. srpnu 2019

12. 8. 2019

Postup sklizně obilovin a řepky v České republice k 12. srpnu 2019

Sklizeň základních obilovin a řepky postupně pokračuje, stále je pomalejší než v loňském roce, kdy byla v 32. týdnu téměř ukončena. V současnosti je ke 12. 8. 2019 sklizeno 79,15 % ploch základních obilovin oproti 98,8 % v loňském roce. Sklizeň je těsně před svým závěrem u ječmene ozimého 99,14 % a řepky 97,49 %, tyto hodnoty kopírují situaci z loňského roku. Sklizeň pšenice ozimé a ječmene jarního se pohybuje kolem 80 % sklizených ploch. K uvedenému datu zbývá sklidit 264 890 ha (20,85 %) ploch základních obilovin. Nejvíce zaostává ve sklizni kraj Karlovarský a kraj Vysočina, kde je sklizeno 53,34 % (10,1 tis. ha z 19,0 tis. ha) a 55,34 % (72,8 tis. ha z 131,5 tis. ha) ploch obilovin. Sklizeň řepky ve většině krajů překročila 90 %, 100 % sklizených ploch hlásí Plzeňský kraj a kraj Vysočina, naopak pomalejší dosavadní průběh sklizně byl zaznamenán v Moravskoslezském kraji 88,16 %. Ke 12. 8. 2019 je sklizeno 5 685,94 tis. tun obilovin s průměrným výnosem 5,65 t/ha a 1 133,62 tis. tun řepky s průměrným výnosem 3,06 t/ha).
Celkový výnos obilovin oproti minulému týdnu nepatrně vzrostl a je na výnosové hladině ve výši 5,65 t/ha. Oproti minulému roku 2018 je tento výnos vyšší o 0,34 t/ha, ale také vyšší než výnos, který byl zjištěn v roce 2017 (5,61 t/ha)  o 0,04 t/ha. Ke 12. 8. 2019 je sklizeno 106,7 tis. ha (99,14 %) ozimého ječmene v ČR s produkcí 629,73 tis. tun a průměrným výnosem 5,90 t/ha, což je o 0,82 t/ha vyšší výnos než v roce předcházejícím. Naše hlavní obilovina, pšenice ozimá je sklizena z 80,90 %, je posekáno 659 tis. ha a produkcí 3 835 tis. t a průměrným výnosem 5,82 t/ha, což je o 0,23 t/ha více než loňský výnos. Ozimého žita je sklizeno z 18,8 tis. ha (64,23 %) s produkcí 96,6 tis. tun a s průměrným výnosem 5,14 t/ha. Jarního ječmene je sklizeno 173,1 tis. ha (81,72 %) s produkcí 907,7 tis. tun a průměrným výnosem 5,24 t/ha, jarní pšenice je sklizeno 12,4 tis. ha (49,77 % ploch) s produkcí 57,2 tis. tun a s průměrným výnosem 4,61 t/ha, triticale je sklizeno 20,3 tis. ha (51,16 %) s produkcí 103,6 tis. tun a průměrným výnosem 5,10 t/ha. Ovsa je sklizeno 15,2 tis. ha (35,79 % sklízené plochy) s produkcí 56,2 tis. tun a s průměrným výnosem
3,69 t/ha.

Kvalita obilovin:
Ke 12. 8. 2019 bylo v laboratoři Agrotestu fyto, s.r.o. analyzováno na kvalitu podle požadavků ČSN 461100-2 pro pšenici potravinářskou 98 vzorků pšenice sklizně 2019 z celkem plánovaných 500. Analyzované vzorky byly sklizeny v rozmezí 4. 7. až 3. 8. 2019.
Z analyzovaných 98 vzorků vyhovělo 97 vzorků (tj. 99 %) požadavkům na číslo poklesu (norma 220 s: min 213 s, max 417 s), 96 vzorků (98 %) vyhovělo na obsah dusíkatých látek (norma 11,5 %: min 10,5 %, max 16,7 %), 88 vzorků (90 %) vyhovělo na sedimentační index (norma 30 ml: min 18 ml, max 72 ml) a na objemovou hmotnost (norma 76,0 kg/hl: min 71,9, max 85,8 kg/hl) 82 vzorků (tj. %).
Kvalitu pšenice je možno hodnotit zatím jako dobrou. U pšenice z oblastí nejvíce postižených suchem je zrno drobnější a objemová hmotnost je nízká. Hodnoty čísla poklesu jsou obecně zatím vysoké, toto se však může změnit, jak budou postupně k dispozici výsledky rozborů pšenice sklizené později. Obsah bílkovin je na velmi dobré úrovni.

Průběžná zpráva o výskytu mykotoxinů - pšenice
Z 18 dosud analyzovaných vzorků pšenice mělo 12 vzorků (67 %) negativní obsah DON, tj. menší než limit detekce použité metody (20 μg/kg) a všechny vzorky (100 %) měly negativní obsah ZEA (<2 μg/kg). Maximální obsah DON byl zjištěn ve výši 663 μg/kg (Jihomoravský kraj, předplodina soja).
Všechny vzorky vyhověly limitu pro potravinářskou pšenici, který činí podle nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 pro DON 1250 μg/kg a pro ZEA 100 μg/kg.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.