Postup sklizně obilovin a řepky v ČR k 31. 8. 2015

31. 8. 2015

informace a komentář ke sklizni obilovin a řepky v České republice

Sklizeň základních obilovin a řepky byla díky příznivému počasí téměř zcela ukončena již minulý týden (k 24. 8. 2015 bylo sklizeno 99,88 % ploch). V posledním týdnu žňových prací se sklízely zejména zbývající plochy ovsa a triticale v Karlovarském a Libereckém kraji. V současné době zbývá sklidit už jen 113 ha ovsa v Karlovarském kraji (sklizeno je zde 90,45 % ploch ovsa), což činí zbývající necelé procento z plochy ovsa ČR. V ostatních krajích již byla sklizeň obilovin a řepky skončena. K aktuálnímu datu je tedy prakticky sklizeno, posekáno je 1302 916 ha (99,99 %) z 1303 030 ha obilovin určených ke sklizni. Řepka byla již praktiky sklizena ve všech krajích ČR minulý týden. Sklizeno je jí celkem 366 179 ha (100 %) s průměrným výnosem 3,53 t/ha.

Celkový výnos obilovin se oproti minulému týdnu již nezměnil a zůstává na úrovni 6,07 t/h. Oproti minulému roku 2014 tento výnos zaostává za výnosem o 0,11 t/ha, ale převyšuje výnosy, které byly zjištěny v roce 2013 (5,45 t/ha)  o 0,62 t/ha. Morava má sklizeno 366,083 tis. ha obilovin, Čechy mají posekáno 936,827 tis. ha obilovin.

Ke dni 31. 8. 2015 je sklizeno 104 540 ha (100 %) ozimého ječmene v ČR s produkcí 578,3 tis. tun a průměrným výnosem 5,53 t/ha, což je o 0,18 t/ha nižší výnos než v roce předcházejícím. Naše hlavní obilovina, pšenice ozimá, je také zcela sklizena, posekáno je 778 199 ha (100 %) a produkcí 5 098,9 tis. t a  průměrným výnosem 6,55 t/ha, což je o 0,03 t/ha více než loňský výnos. Ozimého žita je sklizeno 21 980 ha (100 %) s produkcí 110,7 tis. t a s průměrným výnosem 5,04 t/ha. Jarního ječmene je sklizeno 261,4 tis. ha (100 %) s produkcí 1 462 tis. t a průměrným výnosem 5,59 t/ha, jarní pšenice je sklizeno 51 619 ha (100 % ploch) s produkcí 253,6 tis. t a s průměrným výnosem 4,91 t/ha, triticale je sklizeno 42 890 ha (100 %) s produkcí 224 tis. t a průměrným výnosem 5,23 t/ha. Ovsa je sklizeno 42 284 ha (99,73 % sklízené plochy) s produkcí 177 tis. t a s průměrným výnosem 4,18 t/ha. Celková produkce obilovin dosahuje výše 7 904,2 tis. tun a produkce řepky 1 293,2 tis. tun.

Druhý odhad ČSÚ sklizně základních obilovin k 15. 7. 2015 (vydaný dne 13. 8. 2015) předpokládá průměrný výnos ve výši 5,83 t/ha a produkci 7 592,0 tis. tun. Sklizeň u řepky ČSÚ odhaduje na 1 208,4 tis. tun s průměrným výnosem 3,30 t/ha, což by znamenalo mírně nadprůměrnou sklizeň v ČR (v porovnání s desetiletým průměrem). ČSÚ tak ve svém odhadu sklizně k 15. 7. 2015 nepotvrzuje zjištění, které provádí MZe prostřednictvím SZIF.

V roce 2014 bylo ke dni 1. 9. 2014 sklizeno v ČR celkem 1 216,7 tis. ha obilovin (93,41 %) s produkcí 7 511,8 tis. tun a průměrným výnosem 6,17 t/ha a 388,9 tis. ha řepky (99,89 %) s produkcí 1 565 tis. t a průměrným výnosem 4,02 t/ha. Sklizeň obilovin a řepky tak byla téměř u svého konce.

Kvalita obilovin: k 21. 8. 2015 bylo v laboratoři Agrotestu fyto, s.r.o. zanalyzováno 136 vzorků pšenice ze sklizně 2015. V loňském roce bylo k 22. 8. zanalyzováno 205 vzorků. Nejvíce analyzovaných vzorků pochází z kraje Jihomoravského (43) a Zlínského (34). Z analyzovaných 136 vzorků vyhověly všechny vzorky požadavku na číslo poklesu (norma 220 s: min 254 s, max 402 s) a objemovou hmotnost (norma 76,0 kg·hl−1: min 76,4, max 86,0 kg·hl−1). 128 vzorků vyhovělo na sedimentační index (norma 30 ml: min 23 ml, max 68 ml), 115 vzorků vyhovělo v parametru obsah dusíkatých látek (norma 11,5 %: min 9,1 %, max 16,5 %).

Kvalitu je tedy zatím možno hodnotit na celkově velmi dobré úrovni. Výborná je zejména objemová hmotnost. Číslo poklesu je vysoké, což platí díky horkému a suchému počasí v průběhu žní pro pšenici téměř ze všech oblastí. Určitým problémem u některých vzorků, v závislosti na odrůdě, hnojení a dalších faktorech, může být obsah dusíkatých látek a také obsah lepku a jeho kvalita. Obsah lepku a jeho kvalita (gluten index – GI) však již nejsou předmětem normy pro kvalitu potravinářské pšenice a nejsou v tomto monitoringu sledovány. Na základě hodnot Zelenyho testu vyhovuje zatím 94 % vzorků s průměrnou hodnotou 44 ml.

Byly analyzovány také vzorky (zatím 60) na obsah deoxynivalenolu (DON) a zearalenonu (ZEA). Všechny vzorky vyhověly limitu pro potravinářskou pšenici, který činí podle nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 pro DON 1250 μg/kg a pro ZEA 100 μg/kg. Obsah obou mykotoxinů je u dosud analyzovaných vzorků nízký, maximální zjištěný obsah DON je 201 μg/kg, ZEA 13 μg/kg.

Přílohy

Žně k 31. 8. 2015 - celá ČR

Stáhnout (doc, 60 kB)

Žně 2015 – postup sklizně dle krajů

Stáhnout (xls, 20 kB)

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.