Postup sklizně obilovin a řepky v ČR k 27. 8. 2014

27. 8. 2014

informace a komentář ke sklizni obilovin a řepky v České republice

Dle aktuálního zjištění MZe prostřednictvím agentur pro zemědělství a venkov (AZV) bylo v ČR k 27. 8. 2014 sklizeno 87 % ploch základních obilovin s průměrným výnosem 6,19 t/ha (7 018,3 tis. t) ha, který výrazně převyšuje výnos zjištěný touto dobou v roce 2013 o 0,74 t/ha.

Patrné jsou značné lokální rozdíly v postupu sklizně. Celá Morava je prakticky sklizena (v Jihomoravském kraji je sklizeno 97,1 % ploch, ve Zlínském kraji 97,02 % ploch obilovin). Z českých krajů ve sklizni obilovin nejvíce zaostávají v Karlovarském kraji a Kraji Vysočina, kde je doposud sklizeno 67,8 % a 72,0 % ploch obilovin a 98,5 % a 100 % ploch řepky. V ostatních regionech Čech je sklizeno v průměru od 80 % do 94 % ploch obilovin určených ke sklizni a žně se chýlí k svému závěru.

Ze zjištěných údajů lze konstatovat, že je ukončena sklizeň ozimého ječmene (sklizeno 99,9 % ploch) a sklizeň naší nejrozšířenější obiloviny – ozimé pšenice je v poslední čtvrtině, neboť je sklizeno 87 % ploch (689 tis. ha). Z dalších obilovin je před samotným závěrem sklizně jarní ječmen, kde je sklizeno 235,4 tis. ha (95 %). Ostatní obiloviny vzhledem k velmi proměnlivému počasí v postupu sklizně více zaostávají. Největší zpoždění je u ovsa, kde je sklizeno necelých 60 % (58,6 %). Sklizňové práce u řepky ozimé jsou prakticky také skončeny. K datu 27. 8. 2014 je sklizeno 99,5 % ploch (387,5 tis. ha) s průměrným hektarovým výnosem 4,03 t/ha a produkcí 1560,2 tis. t.

Pro srovnání, v roce 2013 bylo ke dni 27. 8. 2013 sklizeno v ČR celkem 1 233,4 tis. ha obilovin (94,4 %) s produkcí 6 717,8 tis. tun a průměrným výnosem 5,45 t/ha. Ukončena byla sklizeň ozimého ječmene, kde bylo sklizeno 99,97 % osevních ploch s průměrným výnosem 4,60 t/ha a produkcí 488,6 tis. tun. Z dalších obilovin byla sklizeň nejdále u jarního ječmene (96,6 % sklizených ploch) a ozimé pšenice (95,1 % sklizených ploch). I v tomto roce byly značné lokální rozdíly v postupu sklizně (na Moravě byly žně v závěru, zatímco v Karlovarském kraji bylo sklizeno pouze necelých 15 % obilovin. V minulém roce byly žně ukončeny k 3. 9. 2013.

Dle posledního odhadu ČSÚ k 15. 7. 2014 jde o sklizeň nadprůměrné produkce, která svým množstvím dostatečně pokrývá kvantitativní požadavky domácí potřeby, která se v dlouhodobém průměru pohybuje ve výši 5 300 - 6 000 tis. tun.

Předpokládaná celková sklizeň obilovin v ČR v roce 2014 ve výši 7 750,0 tis. tun je stanovena na základě odhadu sklizně základních obilovin dle ČSÚ k 15. 7. 2014 (7 055,9 tis. tun), doplněného o odhad Ministerstva zemědělství pro sklizeň kukuřice na zrno a ostatních obilovin (694,1 tis. tun). Proti skutečnosti předchozího roku je o 237,4 tis. tun (tj. o 3,2 %) vyšší. Odhadovaná sklizeň řepky ve výši 1452,5 tis. t je díky vysokému předpokladu výnosu na úrovni 3,73 t/ha v tomto roce rekordní.

V 32. – 35. týdnu roku 2014 v důsledku nepříznivého počasí docházelo k zpomalování žňových prací v celé ČR. Žně, které byly oproti loňskému roku v předstihu, se tak mírně prodlužují, sklizeň přerušují časté a vydatné deště. Některé nesklizené porosty jsou silně polehlé a zvyšuje se riziko sklizňových ztrát a především hrozí snížení kvality zrna. Pokud by tento průběh počasí pokračoval, tak by se celková produkce základních obilovin mohla snížit v průměru o zhruba 3 – 4 % oproti červencovému odhadu dle ČSÚ. Její výše by se pak pohybovala v rozmezí 6 773,7– 6 844,2 tis. tun.

Předpokládaná celková sklizeň obilovin v ČR v roce 2014 (včetně kukuřice na zrno a ostatních obilovin) by se nacházela v rozmezí 7 467,8 – 7 538,3 tis. tun a dostatečně postačuje k pokrytí domácího trhu. Takto vysoká sklizeň by byla obdobná jako v roce předchozím, tzn. v roce 2013, kdy bylo sklizeno 7 512,6 tis. tun obilovin.

Přílohy

Žně k 27. 8. 2014

Stáhnout (xls, 39 kB)

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.