Postup sklizně obilovin a řepky v ČR k 4. 8. 2014

5. 8. 2014

informace a komentář ke sklizni obilovin a řepky v České republice

Postup žňových prací byl v 31. týdnu (hlavně v jeho druhé polovině) v řadě oblastí ČR zpomalen z důvodu častých dešťových přeháněk, které v některých případech přerůstaly v bouřky s mnohdy přívalovými srážkami. Přesto lze konstatovat, že celková sklizeň obilovin se blíží ke své polovině a u řepky pomalu ke svému závěru.

K aktuálnímu datu je sklizeno celkem 605,1 tis. ha obilovin, což představuje zhruba 46,5 % jejich ploch. Celková produkce obilovin dosahuje 3 662,7 tis. t, což je o jednu třetinu větší množství, než stav zjištěný v tuto dobou (6. 8.) v roce 2013 (bylo sklizeno 2 400,9 tis. tun). Postup sklizně i v letošním roce vykazuje značné lokální rozdíly. Nejpomaleji probíhají žně v Karlovarském kraji, kde je zatím sklizeno pouze 19 % ploch obilovin a 43 % ploch řepky. Sklizeň zaostává také v Moravskoslezském kraji a Kraji Vysočina, kde je sklizeno
23,4 % a 24 % ploch obilovin. Naopak tradičně nejrychleji probíhají žně v Jihomoravském a ve Zlínském kraji. V těchto krajích je sklizeno 80 % a 73 % ploch obilovin a 98 % a 99 % ploch řepky. Tyto regiony se nejvíce blíží k závěru žňových prací. Aktuální průměrný výnos obilovin ve výši 6,05 t/ha je na velmi vysoké úrovni a převyšuje výnos zjištěný v roce 2013 (5,44 t/ha) o 0,61 t/ha.  

Prakticky u konce je sklizeň ozimého ječmene, kde z celkové sklizňové plochy 102,9 tis. ha je posekáno 102,1 tis. ha. Průměrný výnos ozimého ječmene 5,69 t/ha je o 1,08 t/ha vyšší než v roce předcházejícím. Nejvýznamnější obilovina – pšenice ozimá je sklizena na 43 % sklizňových ploch s průměrným výnosem 6,36 t/ha, což je vyšší o 0,49 t/ha v porovnání s loňskou sklizní. Celková produkce pšenice zatím dosahuje výše 1 590,6 tis. t.

Sklizeň řepky se také blíží k svému závěru. K aktuálnímu datu je sklizeno 347 tis. ha (89 %) plochy řepky v ČR. Pro srovnání, ve stejném období minulého roku bylo sklizeno 249,5 tis. ha (60 %). Průměrné výnosy řepky za celou ČR dosahují zatím rekordních 3,96 t/ha, což představuje zlepšení oproti výsledkům z loňského ročníku, kdy výnosy touto dobou dosahovaly 3,46 t/ha. Celkem je sklizeno 1 372,8 tis. t řepky.

Kvalita obilovin: doposud bylo zanalyzováno 42 vzorků pšenice ze sklizně 2014. Analyzované vzorky byly sklizeny v rozmezí 15. 7. – 28. 7. 2014 a pocházely z Jihomoravského kraje a Zlínského kraje. Kvalita analyzovaných vzorků byla hodnocena podle požadavků ČSN 46 1100-2 pro pekárenskou pšenici. Z analyzovaných 42 vzorků vyhověly všechny vzorky požadavku na číslo poklesu (norma 220 s: min 257 s, max 409 s), objemovou hmotnost (norma 76,0 kg·hl−1: min 76,7, max 85,0 kg·hl−1) a sedimentační index (norma 30 ml: min 30 ml, max 72 ml), 38 vzorků vyhovělo v parametru obsah dusíkatých látek (norma 11,5 %: min 10,5 %, max 16,9 %).

Výsledky kvality prozatím ukazují dobré hodnoty ve všech ukazatelích, avšak vlivem deštivého počasí v uplynulém týdnu je možno očekávat pokles kvality hodnocených ukazatelů.

V roce 2013 bylo ke dni 6. 8. sklizeno v ČR celkem 441,5 tis. ha obilovin s produkcí 2 400,9 tis. tun a průměrným výnosem 5,44 t/ha. Nejvíce bylo sklizeno ozimého ječmene 105,2 tis. ha s produkcí 485,1 tis. tun a průměrným výnosem 4,61 t/ha.

Řepky bylo k datu 7. 8. 2013 sklizeno 60 % ploch (249,5 tis. ha) s vysokým průměrným hektarovým výnosem 3,46 t/ha.

Přílohy

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.