Postup sklizně obilovin a řepky v ČR k 1. 9. 2014

2. 9. 2014

informace a komentář ke sklizni obilovin a řepky v České republice

Přes nepřízeň počasí, které panovalo v uplynulém týdnu, se žně znovu posunuly ke svému závěru. V 35. týdnu činí celkový posun sklizňových prací 14,37 % oproti minulému týdnu. Celkem je k 1. 9. 2014 posekáno 1 216,7 tis. ha obilovin z 1 302,5 tis. ha určených ke sklizni, což v procentickém vyjádření představuje 93,41 % sklizených ploch. Aktuální výnos obilovin je stále velmi vysoký a je ve výši 6,17 t/ha. Výrazně tak převyšuje výnosy obilovin, které byly zjištěny touto dobou v roce 2013 (5,45 t/ha) a to o 0,72 t/ha.

Jsou nadále značné lokální rozdíly v postupu sklizně, kdy je prakticky sklizena celá Morava (v Jihomoravském kraji je sklizeno 97,6 % ploch, v Olomouckém kraji  - 96,07 % ploch a ve Zlínském kraji je sklizeno 98,92 % ploch obilovin) s výjimkou Moravskoslezského kraje, kde je sklizeno 89,3 % ploch obilovin. České kraje mají větší zpoždění, z toho pak největší je patrné v Karlovarském a Jihočeském kraji a zvláště pak v kraji Vysočina, kde je doposud sklizeno 84,93 %, 85,4 % a 83,0 % ploch základních obilovin. V ostatní regionech Čech je sklizeno od 91,3 % do 99,8 % sklizňových ploch a žně jsou v závěru.  

Sklizeň ozimého ječmene v ČR prakticky skončila již v předminulém týdnu. Z celkové sklizňové plochy 102,9 tis. ha je posekáno 102,8 tis. ha a průměrný výnos činí 5,77 t/ha, což je výnos vyšší o 1,17 t/ha než výnos zjištěný touto dobou v roce předcházejícím. Sklizeň naší nejvýznamnější obiloviny, pšenice ozimé výrazně pokročila, neboť je sklizena na 93,4 % sklizňových ploch s průměrným výnosem 6,53 t/ha, což je nárůst o 0,62 t/ha v porovnání s loňskou sklizní. Z dalších obilovin se k samotnému závěru žní blíží pouze jarní ječmen, kde je sklizeno 242,3 tis. ha (97,8 %) a průměrný výnos dosahuje výše 5,74 t/ha. Ostatní obiloviny vzhledem k dosavadnímu průběhu počasí mírně zaostávají. Nejdále postoupila sklizeň u ozimého žita (85,7 % s průměrným výnosem 5,63 t/ha), u jarní pšenice (83,6 % s průměrným výnosem 5,45 t/ha ) a u triticale (81,6 % s průměrným výnosem 5,73 t/ha). Ze základních obilovin nejvíce zaostává nejvíce sklizeň ovsa, kde je sklizeno pouze 81 % ploch s výnosem 4,36 t/ha. Celková produkce základních obilovin dosahuje k aktuálnímu datu výše 7 511,8 tis. tun.

Druhý odhad ČSÚ sklizně základních obilovin k 15. 7. 2014 předpokládá průměrný výnos ve výši 5,42 t/ha a produkci 7 055,95 tis. tun. Sklizeň u řepky ČSÚ odhaduje na 1 452,5 tis. tun s průměrným výnosem 3,73 t/ha, což by znamenalo rekordní sklizeň v ČR, a to díky vysokému předpokladu průměrného výnosu.

Pro srovnání, v roce 2013 bylo ke dni 3. 9. 2013 sklizeno v ČR celkem 1 275,5 tis. ha obilovin (97,7 %) s produkcí 6 951,7 tis. tun a průměrným výnosem 5,45 t/ha a sklizňové práce byly fakticky skončeny.

Sklizňové práce u řepky ozimé v roce 2014 jsou skončeny. K datu 1. 9. 2014 je sklizeno 99,9 % ploch (388,9 tis. ha) s průměrným hektarovým výnosem 4,02 t/ha.

Přílohy

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.