Postup sklizně obilovin a řepky v ČR k 21. 7. 2014

22. 7. 2014

informace a komentář ke sklizni obilovin a řepky v České republice

V České republice jsou žně v plném proudu.  Třetí červencový týden znamenal značný posun v  průběhu sklizně v celé ČR.

Ozimý ječmen mají zemědělci téměř „pod střechou“ s odhadovaným průměrným výnosem 5,30 t/ha, sklizeno je 84, 43 % ploch, tj 86 910 ha, prozatím je vyrobeno cca 460 600 tun.

 U dalších plodin byla sklizeň zahájena již v minulém týdnu . Výrazně pokročila sklizeň pšenice ozimé, bylo sklizeno více jak 10 % ploch (83 800 ha), v současné době se jeví velmi slušný výnos v ČR na úrovni  5,61 t/ha, nicméně na závěrečné odhady je příliš brzo.

Na 10 % je dokončena i sklizeň ječmene jarního, rovněž s výnosem 5,62t/ha.

Výrazně pokročila sklizeň žita, kdy bylo sklizeno téměř 30 % ploch s výnosem 4, 77 t/ha, je však nutno připomenout, že osevní plochy u této plodiny jsou v ČR ve výši  cca 25 tis ha .

Sklizně jarní pšenice, ovsa a triticale byly zahájeny v celé republice, u těchto plodin byly sklizeny z cca 1 % ploch.

 Plochy oseté  řepkou  jsou sklizeny z téměř 30 %, což značí téměř 114 000 ha sklizené plochy  s průměrným výnosem 3, 96 t/ha , výroba činí 450 650 t.

 Stav zralosti porostů obilovin a řepky je značně nevyrovnaný podle stupně sucha v jednotlivých oblastech krajů i okresů.

Nejvíce pokročil postup žní v Jihomoravském a ve Zlínském kraji. V Jihomoravském kraji je sklizeno již 91 % ozimého ječmene s průměrným výnosem 5,5 t/ha,  pšenice ozimé 40,1 % s výnosem 5,24 t/ha  a je zde již zahájena sklizeň ječmene jarního a řepky. Ve Zlínském kraji je sklizeno téměř 100 % ječmene ozimého s výnosem 6,51  t/ha, 80 % řepky s výnosem 4,17 t/ha a byla zahájena sklizeň pšenice ozimé – 22 % s výnosem 6,96 t/ha a ječmene jarního.

V Karlovarském kraji byly již také zahájeny sklizňové práce sledovaných plodin a to sklizní ozimého ječmene, sklizeno bylo 60 % ploch s výnosem 4,6 t/ha. Stavy porostů se zde velmi liší dle jednotlivých oblastí.

V Plzeňském a Moravskoslezském kraji byla sklizeň zahájena u ječmene ozimého, je zde zatím sklizeno 80 %  plochy ječmene s výnosem 5, 6 t/ha, byly zahájeny práce na sklizni pšenic ozimých, řepek a triticale.

V kraji Vysočina  byly zahájeny práce ve všech okresech, nejvíce je sklizeno ozimého ječmene, ten byl zatím sklizen v kraji z téměř 80 % ploch. Zahájeny byly i práce na sklizni ozimé pšenice a řepky.

V Libereckém kraji vzhledem k vyšší poloze probíhá v současné době sklizeň ozimé pšenice, a řepky, výrazně pokročila sklizeň ozimých ječmenů, které byly sklizeny z více jak 80 % ploch se výnosem 5,9 t/ha.

Za Olomoucký kraj se předpokládá, že letošní sklizeň bude na dobré úrovni výnosů jednotlivých plodin. U ječmenů ozimých se očekává výnos 6,35 t/ha, což představuje dobrý výsledek, podobně je tomu zatím u ozimých pšenic, kterých bylo sklizeno 9, 5 %, výnos se pohybuje – prozatím – ve výši kolem 7 t/ha.  Sklizeno je také již 56 % řepky, s výnosem 4, 29 t/ha.

Ve Středočeském kraji je sklizeno 84 % výměry ozimých ječmenů a v Jihočeském kraji již 96 % plochy ozimých ječmenů. V obou krajích je dosavadní průměrný výnos 5,5 t/ha.

V Královehradeckém i Pardubickém kraji je sklizeň ozimého ječmene již na více než 85 % ploch s průměrným výnosem kolem 5 t/ha. Rovněž zde již byla zahájena sklizeň všech sledovaných komodit, pšenice ozimé byly zatím sklizeny v Královehradeckém kraji z 10 % ploch s výnosem kolem 7 t/ha,  řepky bylo zatím sklizeno v Hradeckém kraji 46 % ploch s výnosem 4, 05 t/ha, v Pardibickém kraji 34 % s výnosem 3,94 t/ha.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.