Kontaminace nejen bio sezamu z Indie etylenoxidem

Evropská komise a příslušné národní úřady v současné době intenzivně řeší problém zdraví škodlivé kontaminace sezamu původem z Indie nepovoleným pesticidem etylenoxid (ETO).

V této souvislosti se množí i nesplnění pravidel ekologické produkce. V systému OFIS (Organic Farming Information System) jsou evidovány desítky případů kontaminace biosezamu nebo produktů ze sezamu zpracovaných, přičemž případy nesrovnalostí a porušování pravidel ekologické produkce se objevují napříč EU.

Situaci obecně řeší nařízení ES/1793/2019 o dočasném zintenzivnění úředních kontrol, které aktuálně stanovuje, mimo jiné, že 50 % zásilek veškerého sezamu z Indie (bez ohledu na certifikaci bio) se při vstupu do EU testuje na přítomnost reziduí pesticidů. V případě EZ jsou veškeré zásilky sezamu a výrobků z něho považovány za podezřelé a mohou být uvedeny na trh jako bio teprve na základě negativních výsledků testů na přítomnost ETO. Kontrolní systém ekologické produkce se tak postará o laboratorní kontrolu případných zbývajících zásilek biosezamu, které by nespadaly do výše uvedených 50 % kontrolovaných zásilek. V případě ČR se však jedná spíše o preventivní opatření, protože minimálně od roku 2017 nejsou zaznamenány dovozy biosezamu z Indie do ČR.

Podezření o nesplnění požadavků ekologické legislativy podle čl. 91 n. 889/ 2008, které se musí odstranit předtím, než se podezřelé zboží dostane na trh jako bio, se ale týká i všech obchodníků a zpracovatelů bioproduktů, kteří manipulují se sezamem původem z Indie, ale dovezeným do ČR například od obchodníků z jiného členského státu EU. Vyzýváme tedy všechny ekologické podnikatele, kteří přebalují, zpracovávají a jinak nakládají se sezamem z Indie a produktů z něj, aby stáhli zboží z prodeje a nahlásili tuto skutečnost své kontrolní organizaci, která následně případně zajistí laboratorní rozbor, pokud není k dispozici od dodavatele. Zboží může být uvedeno na trh jako bio až po odstranění podezření, že je kontaminované ETO.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.