Databáze dostupných zvířat v EZ

10. 11. 2020

Od dnešního dne je pro ekologické zemědělce zpřístupněna nová funkcionalita Registru ekologických podnikatelů. Jedná se o registr koncipovaný formou inzertního portálu, kde mohou podnikatelé v ekologickém zemědělství dobrovolně inzerovat svá zvířata.

Zavedení tohoto registru vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007, které nabude účinnosti od 1. 1. 2022, které v článku 26 udává členským státům povinnost zavést systém, jež umožní hospodářským subjektům uvádějícím na trh ekologicky chovaná zvířata či ekologicky chované mladé jedince pocházející z akvakultury, na dobrovolném základě a bezplatně zveřejňovat informace týkající se množství zvířat která jsou k dispozici (k prodeji) a to včetně všech ostatních chovatelsky významných údajů. Ministerstvo zemědělství se rozhodlo tuto povinnost splnit formou představovaného inzertního registru.

Cílem tohoto systému je vytvořit jednoduchý a v praxi použitelný nástroj, který bude spojovat zájemce o ekologicky chovaná zvířata na jedné straně s nabídkou chovatelů těchto zvířat na straně druhé. Editační část pro vytváření jednotlivých inzerátů je dostupná všem zemědělcům, kteří jsou registrování v systému ekologického zemědělství, a to po přihlášení na stránkách eagri.cz – portál farmář. Prohlížení jednotlivých inzerátů je dostupné široké veřejnosti.

Editační rozhraní je přístupné po přihlášení na portálu farmáře. V pravém sloupci „Aplikace pro přihlášené“ kde je nově dostupný odkaz: Databáze dostupných EZ zvířat - Administrace. Po jeho otevření je možné vkládat nové inzeráty. Kompletní příručka popisující jak s webem pracovat je přiložena na konci tohoto textu.

Veřejná část registru je taktéž dostupná na  portálu farmář a to v pravém sloupci „Aplikace pro veřejnost“. Zde je možné prohlížet jednotlivé inzeráty.

Přílohy

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.