Legislativní návrhy k budoucí podobě SZP

Schválená nařízení související s reformou SZP

3. 1. 2014
Ve dnech 16. – 17. 12. 2013 schválili ministři zemědělství členských států EU na zasedání Rady pro zemědělství a rybářství reformní balíček 4 klíčových legislativních návrhů nové podoby Společné zemědělské politiky a návrh nařízení k přechodným opatřením pro rok 2014.

Dohody mezi institucemi EU k balíčku reformy SZP

4. 7. 2013
K dosažení mezinstitucionální dohody k reformě SZP došlo mezi Radou, Komisí a Evropským parlamentem v Lucemburku dne 26. 6. 2013, některé finanční aspekty, spojené s výslednou dohodou o Víceletém finančním rámci 2014 - 2020, však byly dohodnuty až v rámci posledního trialogu dne 24. 9. 2013.
18. 4. 2013
Pokrok ve vyjednávání sektorové legislativy byl velmi úzce navázán rovněž na dosažení dohody o Víceletém finančním rámci (2014 – 2020). Po krachu jednání hlav států a premiérů v listopadu 2012 se dohody podařilo dosáhnout až pod patronací irského předsednictví, kdy na svém jednání ve dnech 7. – 8. 2. 2013 Evropská rada nalezla shodu na finančním rámci pro nadcházející programové období.
Stáhnout (pdf, 413 kB)
Návrh Evropské komise na Víceletý finanční rámec pro období 2014 – 2020
Publikace obsahuje základní informace o návrhu Víceletého finančního rámce na období 2014 –2020, předloženém 29. června 2011. Jeho první verze byla zveřejněna v říjnu 2011. Aktualizovaná verze zahrnuje změny, které Evropská komise předložila dne 6. července 2012.
Publikováno: 18. 4. 2013
18. 4. 2013
Dne 18. 11. 2010 zveřejnila Evropská komise oficiální verzi Sdělení k budoucí podobě Společné zemědělské politiky. Jedná se o materiál, jehož formální prezentace na půdě Rady EU proběhla dne 29. 11. u příležitosti zasedání ministrů zemědělství a který byl zároveň velmi obecným předvojem konkrétních legislativních návrhů Evropské komise, které následovaly v průběhu roku 2011. Materiálu předcházela veřejná diskuse pod záštitou Evropské komise zahájená v dubnu 2010, která měla Evropské komisi nastínit možnosti dalšího směřování SZP. V návaznosti na text Sdělení EK a vývoj diskusí v rámci pracovních orgánů Rady EU vypracovalo Ministerstvo zemědělství „Rámcovou pozici k budoucí podobě SZP“.
Stáhnout (pdf, 298 kB)

Legislativní návrhy k budoucí podobě SZP

5. 3. 2012
Dne 12. 10. 2011 zveřejnila Evropská komise dlouho očekávaný balíček návrhů k reformě SZP po roce 2013, které obsahuje 7 níže uvedených návrhů.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.