Projednávání reformy SZP v Radě pro zemědělství a rybářství

Kompromisní text irského předsednictví (obecný přístup Rady)

18. 4. 2013
Po dlouhých hodinách tvrdého vyjednávání ministři zemědělství EU nalezli dne 19. 3. 2013 v rámci Rady pro zemědělství a rybářství shodu na společném postoji Rady k čtyřem reformním návrhům k budoucí podobě Společné zemědělské politiky. Tento mandát byl základem pro další projednávání reformy v rámci trialogů s EP a EK.
18. 4. 2013
Zpráva o pokroku dosaženého za kyperského předsednictví v oblasti reformy Společné zemědělské politiky byla prezentována na jednání Rady pro zemědělství a rybářství, která se uskutečnila ve dnech 18. – 19. 12. 2012. Kyperské předsednictví na závěr svého šestiměsíčního předsednictví v Evropské radě upustilo od snahy dosáhnout dohody o částečném obecném přístupu a vyjednávání zakončilo pouze předložením této Zprávy doplněné konsolidovanými texty k jednotlivým legislativním návrhům. Řada otázek v této oblasti zůstala stále otevřena a mezi sporné body patřilo zejména otázka konvergence přímých plateb, zastropování přímých plateb či ozelenění. Rozhodující diskuse se tak přesunuly na irské předsednictví.
Stáhnout (pdf, 367 kB)
18. 4. 2013
Dne 18. 6. 2012 na zasedání Rady pro zemědělství a rybářství v Lucemburku přednesli zástupci dánského předsednictví Zprávu o pokroku, kterého se jim podařilo dosáhnout v diskuzi o reformě Společné zemědělské politiky. Zpráva shrnuje dosavadní pokroky v jednání i dosud nevyřešené body, které musí být předmětem další debaty. Podle očekávání k důležitým a nevyřešeným tématům patřilo zastropování přímých plateb, konvergence a sbližování přímých plateb napříč regiony a členskými státy EU a požadavky na „ozelenění" SZP.
Stáhnout (pdf, 219 kB)

Závěry maďarského předsednictví k legislativním návrhům budoucí SZP

5. 3. 2012
Maďarské předsednictví využilo výsledků politických jednání, aby na základě konsensu delegací připravilo na zasedání Rady pro zemědělství a rybářství dne 17. 3. 2011 návrh Závěrů Rady. Předsednictví se ovšem nepodařilo získat podporu sedmi členských zemí, a proto byl text přijat jako Závěry předsednictví s podporou kvalifikované většiny členských států. Hlavní překážkou pro schválení…

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.