přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Jak se má uvádět obsah alergenu oxidu siřičitého (siřičitanů) na etiketách potravin? Pokud je obsah siřičitanů nižší než 10 mg/kg, musí se uvádět jejich množství?

16.5.2017

Dle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, je povinným údajem označování určitých látek nebo produktů vyvolávajících alergie nebo nesnášenlivost a jejich zvýraznění oproti ostatnímu textu.

V případě oxidu siřičitého (a siřičitanů) se použije zvýraznění (jakožto alergenní látky) pouze tehdy, pokud je v koncentracích vyšších než 10 mg/kg nebo 10 mg/l, vyjádřeno jako celkový SO2, které se propočítají pro výrobky určené k přímé spotřebě nebo ke spotřebě po rekonstituování podle pokynů výrobce. Pokud je tedy množství oxidu siřičitého (a siřičitanů) nižší než 10 mg/kg nebo 10 mg/l, nepovažuje se oxid siřičitý (a siřičitany) za alergenní látku a nemusí být na obale zvýrazněn. Pokud se oxid siřičitý (a siřičitany) nachází ve výrobku, vždy musí být uveden jako složka ve složení potravin.
 

Mohou nastat tři varianty:

1) oxid siřičitý (a siřičitany) není uveden ve složení = není přítomný ve výrobku;

2) oxid siřičitý (a siřičitany) je uveden ve složení stejným písmem jako ostatní složky = je přítomný ve výrobku, v koncentraci nižší než 10 mg/kg nebo 10 mg/l;

3) oxid siřičitý (a siřičitany) je uveden ve složení výraznějším písmem než ostatní složky = je přítomný ve výrobku, v koncentraci vyšší než 10 mg/kg nebo 10 mg/l, a vzhledem k množství je považován za látku vyvolávající alergie nebo nesnášenlivost.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem