Organizace OSN pro výživu a zemědělství – FAO

18. 9. 2023

Základní informace o Organizaci OSN pro výživu a zemědělství – FAO (Food and Agriculture Organization).

Organizace OSN pro výživu a zemědělství - FAO je hlavním orgánem OSN pro zajištění světového potravinového zabezpečení, pro otázky rozvoje a inovací v zemědělství, rozvoj venkovských oblastí a pro řešení problému chudoby a hladu ve světě. Cílem FAO je zajistit všem lidem pravidelný přístup k dostatečnému množství kvalitních a výživných potravin tak, aby mohli vést aktivní a zdravý život. FAO spolupracuje na zlepšování výživy obyvatelstva, odbornými doporučeními a strategiemi pracuje na zvyšování produktivity zemědělství, na zlepšení živobytí venkovského obyvatelstva, zmírnění klimatické krize a přizpůsobení se jejím dopadům a podpoře růstu místních ekonomik.

Organizace je partnerem pro země globálního Severu i Jihu a slouží jako neutrálním fórum, kde se všechny státy světa setkávají na rovnocenné úrovni s cílem sjednávat různé typy dohod a diskutovat odborné strategické otázky. FAO je současně uznávaným zdrojem dat, statistik a odborných studií o světovém zemědělství.

FAO zaštiťuje rozvojovou spolupráci, poradenství v oblasti strategií a plánování, shromažďuje, zpracovává a sdílí informace a slouží jako mezinárodní fórum pro diskuse o otázkách zemědělství a výživy. Zvláštní programy FAO pomáhají státům čelit potravinovým krizím a poskytují humanitární pomoc v nouzových situacích. Organizace napomáhá nízkopříjmovým zemím globálního Jihu modernizovat a zefektivňovat pracovní postupy v zemědělství, lesnictví a rybářství.

Organizace  sídlí v Římě a řídí ji Konference členských států, která se schází jednou za dva roky. Hlavním posláním Konference je zhodnotit aktivity FAO v uplynulých dvou letech a přijmout program práce a rozpočtu pro následující rozpočtové období. Konference FAO volí Radu FAO, kterou tvoří 49 členů organizace a působí jako řídící a správní orgán v období mezi zasedáními Konference FAO. Konference FAO dále volí generálního ředitele FAO, a to na čtyřleté období (současný čínský ředitel Qu Dongyu bude ve funkci do roku 2027), a nezávislého předsedu Rady FAO.

FAO bylo založeno 16. října 1945 a tento den je každoročně připomínán jako Mezinárodní den výživy (World Food Day). Ministerstvo zemědělství při této příležitosti pravidelně připravuje pro veřejnost odborný seminář na aktuální téma.

Za účelem zabezpečení mnohostranné spolupráce ČR s FAO byl zřízen Český výbor pro spolupráci s FAO. Ten je poradním a koordinačním orgánem Ministerstva zemědělství ČR, které plní úlohu odborného gestora (na základě usnesení vlády č. 699/92) a Ministerstva zahraničních věcí ČR, které odpovídá za řízení, koordinaci a provádění zahraniční politiky. Členy výboru jsou rovněž zástupci dalších resortů a relevantních institucí.

Odkaz: http://www.fao.org

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.