Zjednodušování 1. pilíře SZP od roku 2015 - přímé platby

V návaznosti na reformu Společné zemědělské politiky EU (SZP) pro roky 2015-2020, která byla završena balíčkem nařízení v roce 2013, byl v minulém roce znovu zahájen proces zjednodušování SZP. Vzhledem k tomu, že Evropská komise (EK) nepředpokládá změnit politická rozhodnutí z roku 2013 a zároveň se zavázala dodržovat řádné finanční řízení SZP, soustředí se zejména na zjednodušení prováděcích a delegovaných nařízení Komise, ze kterých budou mít prospěch především zemědělci. V této fázi tak nebude zasahovat do základních právních aktů, tj. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 či 1306/2013. Zjednodušení SZP je jednou z klíčových priorit komisaře pro zemědělství a rozvoj venkova Phila Hogana.

Zjednodušení v oblasti přímých plateb proběhlo od roku 2015 zatím ve třech vlnách:

První vlna zjednodušení

První vlna zjednodušení se týkala mimořádného prodloužení termínu pro příjem žádostí o přímé platby a environmentální opatření Programu rozvoje venkova (PRV) pro rok 2015 a dále podmínek způsobilosti v souvislosti s požadavky na identifikaci a evidenci zvířat v rámci dobrovolné podpory vázané na produkci.

Výstupem bylo PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/747 ze dne 11. května 2015, kterým se stanoví odchylka od prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014, pokud jde o konečné datum pro podávání jednotné žádosti, žádostí o podporu nebo žádostí o platbu, konečné datum pro oznámení změn jednotné žádosti nebo žádosti o platbu a konečné datum pro podání žádosti o přiznání platebních nároků nebo zvýšení hodnoty platebních nároků v rámci režimu základní platby v roce 2015.

A dále NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2015/1383 ze dne 28. května 2015, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014, pokud jde o podmínky způsobilosti v souvislosti s požadavky na identifikaci a registraci zvířat pro účely podpory vázané na produkci podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013.

Druhá vlna zjednodušení

V rámci druhé vlny bylo členským státům umožněno mimořádně pro rok 2015 navýšit míru záloh na přímé platby a environmentální opatření PRV. S ohledem na kritickou situaci na trzích zemědělských komodit ČR této možnosti využila a stanovila pro rok 2015 zálohy na SAPS ve výši 70 %. Evropská komise současně připravila technické úpravy nastavení podmínek pro platbu pro mladé zemědělce a dobrovolnou podporou vázanou na produkci.

Bylo přijato PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1748, ze dne 30. září 2015, kterým se pro rok podání žádosti 2015 stanoví odchylka od čl. 75 odst. 1 třetího pododstavce nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o výši záloh u přímých plateb a opatření pro rozvoj venkova týkající se plochy a zvířat, a od čl. 75 odst. 2 prvního pododstavce uvedeného nařízení, pokud jde o přímé platby.

Dále bylo přijato NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/141 ze dne 30. listopadu 2015, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014, pokud jde o určitá ustanovení týkající se platby pro mladé zemědělce a dobrovolné podpory vázané na produkci, a kterým se stanoví odchylka od čl. 53 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013.

Třetí vlna zjednodušení

Třetí vlna zjednodušení obsahovala změny v oblasti přímých plateb a integrovaného administrativního a kontrolního systému (IACS). Konkrétně došlo ke změně prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014 týkajícího se technických aspektů systému IACS. Jednalo se mimo jiné o zavedení dalších možností kombinovat vzorky určené pro kontroly na místě s celkovým snížením počtu příjemců, kteří mají být kontrolováni.

Tyto změny byly zveřejněny v PROVÁDĚCÍM NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2333/2015, ze dne 14. prosince 2015, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 809/2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém, opatření pro rozvoj venkova a podmíněnost.

Poslední připravované změny se týkají zejména správních sankcí u režimů přímých plateb na plochu a opatření pro rozvoj venkova a doprovodí je další technická upřesnění a adaptace.

Výstupem bude NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém a o podmínky pro zamítnutí nebo odnětí plateb a správní sankce uplatňované na přímé platby, podporu na rozvoj venkova a podmíněnost. Toto nařízení je projednáváno.

Další informace k přímým platbám SZP naleznete zde.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.