Budoucí podoba Společné zemědělské politiky

Evropská komise zahajuje veřejnou konzultaci o budoucnosti Společné zemědělské politiky - Modernizace a zjednodušení Společné zemědělské politiky (SZP), jedné z dlouholetých politik Evropské unie, umožní lépe reagovat na dnešní sociální, politické, environmentální a hospodářské výzvy.

Evropská komise dne 2. 2. 2017 zahájila první etapu modernizace a zjednodušování Společné zemědělské politiky (SZP) otevřením tříměsíční veřejné konzultace. Příspěvky, které Komise obdrží, napomohou práci Komise při stanovení priorit budoucí zemědělské politiky.
Modernizovaná a zjednodušená Společná zemědělská politika by měla řešit klíčové výzvy, kterým zemědělství a venkovské oblasti čelí a současně přispívat k politickým prioritám Komise (zejména pracovní místa a růst), k udržitelnému rozvoji, rozpočtu zaměřeném na výsledky, zjednodušení a subsidiaritu.

Veřejná konzultace bude probíhat po dobu 12 týdnů a poskytne zemědělcům, občanům, organizacím a jakýmkoli dalším zúčastněným stranám možnost, aby vyjádřili svůj názor o budoucnosti SZP. Výstupy z konzultace budou využity Komisí k vypracování Sdělení, které bude předloženo do konce roku 2017 a zahrne závěry o současné výkonnosti SZP.

Návrh dotazníku zveřejněného na webu DG AGRI obsahuje 34 otázek rozdělených do 4 tematických okruhů:

  1. zemědělství, venkovské oblasti a dnešní SZP;

  2. cíle a správa;

  3. zemědělství, venkovské oblasti a budoucí SZP;

  4. modernizace a zjednodušení.

Výsledky veřejné konzultace budou zveřejněny on-line a předloženy komisařem Hoganem na konferenci v Bruselu v červenci 2017.

9. února 2017 se očekává prezentace hlavních scénářů budoucí SZP návrhů na prezidiu Copa - Cogeca. Podoby scénářů se liší – od zachování stávajících podmínek až po radikálnější přepracování zaměřující se na podporu drobných podnikatelů, šetrnost k životnímu prostředí a zohlednění tradičních potravinářských výrobků. Další předkládaný návrh pracuje s úplnou liberalizací, zrušením podpor v rámci SZP a se zavedením „globálních integrovaných trhů s potravinami“. Nejpravděpodobnějšími scénáři se jeví návrhy 3 a 4 - návrh 3 se zabývá přechodem od plošných plateb směrem k rozvoji venkova a řízení rizik a návrh 4 řeší plošné platby coby zjednodušený způsob dosažení ekonomických a ekologických benefitů.

Rozhodujícím faktorem pro veškeré možné změny je objem rozpočtu EU (po roce 2020). Do konce tohoto roku by měl být zveřejněn Komisí Víceletý finanční rámec, přičemž je možné, že díky rozpočtové nejistotě související s rozhodnutím UK vystoupit z EU, bude pokrývat „pouze“ příštích 5 let (nikoli 7 let).

Ministerstvo zemědělství v této souvislosti oslovuje nevládní organizace, výzkumné instituce, školy a další subjekty s informací o přípravě SZP na národní úrovni a vybízí k aktivní účasti ve veřejné diskusi, aby se již v samotném zárodku diskusí zvýšily naše šance prosadit zájmy českého zemědělského a potravinářského sektoru do samotných návrhů právních předpisů EU.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.