Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v roce 2020

11. 2. 2021

Český statistický úřad zveřejnil 8. února první předběžná data o zahraničním obchodě za rok 2020.

SHRNUTÍ:

V roce 2020 se meziročně zlepšila záporná bilance agrárního zahraničního obchodu (AZO) ČR o 22,7 %, kdy se snížil schodek AZO ze 47,5 mld. Kč na 36,7 mld. Kč.

V roce 2020 se meziročně zlepšila záporná bilance AZO ČR zejména se zeměmi EU, a to z 31,2 mld. Kč na 18,2 mld. Kč, zatímco záporná bilance AZO ČR se třetími zeměmi se mírně zhoršila, tj. z 15,7 mld. Kč na 18,0 mld. Kč.

V roce 2020 se v porovnání s rokem 2019 zvýšil vývoz agrárního zboží z ČR o téměř 8 % (tj. o 15,8 mld. Kč) na 213,8 mld. Kč; hodnota dovozu také meziročně vzrostla, a to o 2,0 % (tj. o 5,0 mld. Kč) na 250,5 mld. Kč. Stupeň krytí dovozu vývozem se meziročně zvýšil o 4,7 p. b. na 85,4 %.

Agrární zboží v celkovém zahraničním obchodu ČR tvořilo v roce 2020 na straně vývozu 4,8 % a na straně dovozu 6,4 %, což jsou v obou případech vzhledem k předchozímu roku mírně vyšší hodnoty. Významnější posílení při tom v meziročním porovnání zaznamenal ve sledovaném období spíše podíl agrárního zboží ve vývozu než dovozu (o 0,5 p. b. vs. o 0,4 p. b.).

V porovnání s rokem 2019 vzrostl celkový agrární export ČR o 8,0 % s tím, že k nárůstu došlo zejména v exportu do EU, kdy vzrostl za uvedené období o 9,3 %. Export do třetích zemích se snížil o 2,3 %.

Nejvýznamnější zlepšení bilance v celkovém AZO ČR vykázaly v roce 2020 cigarety, pšenice, přípravky používané k výživě zvířat a ethylalkohol nedenaturovaný pod 80 %, meziroční zhoršení naopak nastalo u piva, jablek, hrušek, semen řepky a živého skotu

Při meziročním nárůstu celkového agrárního exportu ČR při porovnání roku 2020 s rokem 2019, došlo v zemích, kde působí agrární diplomaté ČR, k meziročnímu zvýšení agrárního exportu ČR v případě Spojených států o 13,0 %, Srbska o 11,2 %, Ruské federace o 6,2 % a Japonska nepatrně o 0,4 %. Naopak k meziročnímu snížení agrárního exportu ČR došlo v případě Libanonu o 35,6 %, Číny o 24,7 % a Spojených arabských emirátů o 10,3 %.

TERITORIÁLNÍ POHLED

Agrární zboží směřovalo v roce 2020 do Německa (23,1 %) a na Slovensko (20,7 %), v meziročním porovnání došlo k prohození pořadí. V roce 2020 vzrostl podíl Německa o 2,6 p. b. a podíl Slovenska se naopak snížil o 1,0 p. b. Třetí nejvýznamnější destinací zůstalo Polsko (9,8 %). Dále následovaly Itálie (8,9 %), Rakousko (5,1 %) a Maďarsko (4,6 %). Hlavními odběrateli v rámci třetích zemí bylo Spojené království (2,2 %), Rusko (1,8 %), Japonsko, Čína (shodně 0,5 %), USA, Ukrajina (shodně 0,4 %), Švýcarsko a Turecko (shodně 0,3 %). 

Český agrární dovoz pocházel v roce 2020 zejména z NěmeckaPolska, jejich podíly činily 22,9 % a 15,6 %. V meziročním porovnání v roce 2020 vzrostl podíl Německa (o 0,8 p. b.) a podíl Polska stagnoval. Dalšími významnými dovozci byly Nizozemsko (6,8 %), Slovensko (6,6 %), Itálie a Španělsko (shodně 5,8 %). Z třetích zemí byly hlavními dodavateli Spojené království (1,7 %), Čína (1,4 %), Ukrajina (1,2 %), Turecko a Spojené státy (shodně 1,0 %).

K nejvýraznějšímu meziročnímu zlepšení bilance českého AZO v teritoriálním pohledu došlo v obchodě s Německem (o 5,8 mld. Kč, zejména výraznějším nárůstem vývozu pšenice a cigaret), Rumunskem (o 2,1 mld. Kč), Nizozemskem (o 1,2 mld. Kč), Slovenskem (o 1,1 mld. Kč) a Francií a Itálií (shodně o 1,0 mld. Kč). Zhoršení bilance zaznamenal obchod zejména s Ukrajinou (o 815,8 mil. Kč, především zvýšením dovozu nedenaturovaného ethylalkoholu nad 80 %, konzervovaného ovoce a ořechů a skořápkového ovoce), Norskem (o 562,5 mil. Kč), Tureckem (o 554,4 mil. Kč) a Řeckem (o 455,0 mil. Kč).

KOMODITNÍ POHLED

Nejvíce vyváženými českými agrárními položkami byly v roce 2020 cigarety, přípravky k výživě zvířat, pšenice, potravinové přípravky, pekařské zboží a nezahuštěné mléko a smetana. Hlavními dováženými agrárními produkty do ČR byly vepřové maso, pekařské zboží, přípravky k výživě zvířat, potravinové přípravky, sýry a tvaroh a čokoláda a ostatní kakaové přípravky. 

Údaje o zahraničním obchodu za rok 2020 zveřejnil Český statistický úřad 8. února 2021. Tato data jsou předběžná, ale za rok 2019 jsou již definitivní.

Podrobnější data o agrárním zahraničním obchodě za rok 2020 naleznete v příloze.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.