Pravidla pro informace na obalech pet-food výrobků pro U.S. trh se po více než 40 letech mění

18. 8. 2023

Majitelé domácích mazlíčků ve Spojených státech se při nákupu krmiv, pamlsků a doplňků stravy brzy setkají s aktualizovanými obaly a etiketami. Jde o první významnou změnu za více než 40 let. 

Asociace amerických orgánů pro kontrolu krmiv (AAFCO) v srpnu schválila nová pravidla pro označování, která zahrnují standardizované výživové údaje, informace o složení a pokyny pro skladování a manipulaci. Nová pravidla pro rozsah informací a formát jejich zobrazení mají zajistit porovnatelnost a transparentnost s cílem, aby spotřebitelé mohli činit informovanější rozhodnutí.

Nově revidovaný Vzorový předpis pro krmiva pro zvířata v zájmovém chovu a speciální krmiva pro zvířata v zájmovém chovu stanovuje standard, kterým se budou řídit výrobci a distributoři krmiv pro zvířata v zájmovém chovu. Regulatorní orgány pravidla připravovaly od roku 2015 na základě konzultace se spotřebitelskými organizacemi i asociacemi výrobců. Vzhledem k tomu, že aktuálně jednotlivé státy USA budou nová pravidla implementovat na národní úrovni, očekává se, že na plné zapracování změn pro výrobky na trhu Spojených států budou mít výrobci i importéři až 6 let, což je doba doporučená AAFCO.

Hlavními změnami v označování na obalech budou:

  • Pole s nutričními údaji – nově bude připomínat formát užívaný pro označování potravin pro lidskou spotřebu

  • Informace o účelu použití – nově ve spodní třetině přední strany obalu tak, aby spotřebitelé mohli snadno identifikovat účel použití krmiva

  • Údaj o složení – bude aktualizován s cílem zajistit jednotnou terminologii a umožnit používání závorek a běžných nebo obvyklých názvů pro vitamíny

  • Pokyny pro manipulaci a skladování (nepovinné) – budou aktualizovány a standardizovány, mohou obsahovat nepovinné ikony pro zajištění jednotného stylu

Jedním z možných problémů při uvádění nových pravidel do praxe je současná struktura regulatorních pravidel v USA. Navzdory určité úrovni harmonizace má každý stát v USA svůj vlastní regulatorní rámec a neexistuje povinnost tyto předpisy implementovat jednotným způsobem a ve stejném časovém horizontu. Ačkoliv AAFCO nemá nad státy regulační pravomoc, očekává se, že pravidla budou implementována a většina výrobců na nový označovací systém přejde. I čeští exportéři pet-food do USA tak mohou v následujících letech očekávat požadavek na změnu údajů na obalech jejich výrobků.

 

Zpracovala:

Tereza Černá
zemědělská diplomatka velvyslanectví ČR ve Washingtonu, D. C.
mob.: +1 202 507-3859, mob. ČR: +420 727 938 522
tereza_cerna@mzv.cz

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.