Nové požadavky na registraci producentů potravin při vývozu potravin do Číny - možnost zrychleného postupu

7. 10. 2021

Vyhláška č. 248 „Provisions of the People’s Republic of China on Registration Administration of Overseas Manufacturers of Imported Food“ Generálního ředitelství cel ČLR (GACC) od 1. ledna 2022 rozšiřuje povinnost registrace pro všechny zahraniční producenty potravin, které jsou dováženy do Číny. Vyhláška se nevztahuje na vývoz přídatných látek a produkty s potravinami souvisejícími.

Stávající 4 skupiny „vysoce rizikových“ potravin podléhajících standardní analýze rizika (maso a masné výrobky; produkty akvakultury; mléčné výrobky a ptačí hnízda) jsou nově rozšířeny o 14 kategorií produktů, jejichž producenti se musí registrovat prostřednictvím příslušných dozorových orgánů vyvážejících zemí a o „nízkorizikové potraviny“, jejichž výrobci se registrují sami. Podniky, které jsou již pro vývoz těchto produktů do Číny registrovány, nemusí tento proces absolvovat a jejich registrace zůstává nadále platná.

Pro 14 zmiňovaných kategorií GACC umožňuje zjednodušený registrační proces pro producenty potravin, kteří již v minulosti (od 1. ledna 2017 do současnosti) do Číny vyváželi: střívka; produkty včelařství; vejce a vaječné produkty; jedlé oleje a tuky; plněné těstoviny a pečivo; obilniny; mlýnské obilné výrobky a slad; čerstvá a sušená zelenina a sušené fazole; koření; ořechy a semena; sušené ovoce; nepražené kávové boby a kakaové boby; potraviny pro speciální výživu a funkční potraviny (podrobnější popis naleznete v přiložené tabulce).

Možnost zjednodušené registrace je však časově omezená, a to do 31. října 2021. GACC zatím jednostranně stanovila, že akceptuje žádosti České republiky pouze o registraci producentů tří vybraných skupin: 1) jedlé rostlinné oleje, 2) potraviny pro speciální výživu a 3) funkční potraviny. Ministerstvo zemědělství je však v případě zájmu producentů připraveno předložit žádost o registraci pro všechny výrobce výše uvedených 14 kategorií.  

Pokud firmy dozorovému orgánu (v případě ČR Státní zemědělské a potravinářské inspekci nebo Státní veterinární správě) nenahlásí zájem o registraci včas, od 1. listopadu 2021 budou muset absolvovat ve spolupráci s příslušnými institucemi ČR komplikovanější registrační proces, jehož detaily v tuto chvíli ještě čínská strana neupřesnila. Lze však předpokládat, že bude časově i administrativně náročnější.


Pokud je Vaše společnost producentem některé z uvedených 14 kategorií „vysokorizikových“ potravin, především tří vybraných skupin specifikovaných GACC, exportovala v období od 1. ledna 2017 do současnosti tyto produkty do Číny a má zájem ve vývozu pokračovat, doporučujeme neprodleně kontaktovat Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci (tel. 543 540 281) a na adresu „sarka.hanzelkova@szpi.gov.cz“ zaslat údaje v přiložené tabulce, a to nejpozději do 24. října 2021. V případě, že je výrobce pod dozorem SVS, kontaktujte neprodleně Odbor vnějších vztahů a kontroly dovozu a vývozu ÚVS SVS (tel. 227 010 545, e-mail: int@svscr.cz).

U produktů „nízkorizikových“ potravin nespadajících do výše uvedených kategorií je registrace odpovědností jednotlivých producentů a od 1. listopadu 2021 bude probíhat formou samoregistrace prostřednictvím registračního místa: https://en.singlewindow.cn/.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.