Priority ukrajinské vlády pro podporu zemědělců

21. 4. 2023

Vláda stanovila několik priorit pro podporu zemědělců: humanitární odminování, zvýhodněné půjčky a přímou finanční pomoc.

Vláda spolu s mezinárodními partnery směřuje velké úsilí k odminování Charkovské, Mykolajivské a Chersonské oblasti. Výsledkem je, že odminovaných území každým dnem přibývá. Kromě toho existují státní programy finanční podpory pro zemědělce.

V polovině března vláda přijala usnesení, které umožňuje zemědělcům získat zvýhodněné úvěry na další rok – tj. do 31. března 2024. Na začátku dubna bylo v rámci státního programu "Dostupné úvěry 5-7-9" odsouhlaseno poskytnutí téměř 12 mld. UAH zemědělcům. Kromě toho mohou zemědělci získat dotace na vlastní zahradu, na vlastní skleník a zpracování zemědělských produktů. Jedná se o program spolufinancování: až 70 % prostředků hradí stát, až 30 % žadatel.

Pokud jde o sklizeň obilí, je cílem ukrajinských zemědělců osít co největší plochu na kontrolovaném území. Obecně lze říci, že v roce 2023 může Ukrajina sklidit nejméně 45 mil. tun obilí, za příznivých klimatických podmínek až 50 mil. tun.

Vnitřní potravinová bezpečnost Ukrajiny tak není ohrožena. 45 milionů tun je dvaapůlkrát více, než je potřeba - Ukrajinci spotřebují asi 18 mil. tun obilí.

Pro informaci: Vládní dotační program poskytuje podporu malým a středním podnikům. Mezi jeho výhody patří možnost pro každého, kdo chce založit nebo rozvíjet vlastní podnikání využít dotačních titulů: "Vlastní podnik", "Vlastní zahrada", "Vlastní skleník", "Nová úroveň".

Od začátku letošního roku získalo 24 zemědělských podniků agrárního sektoru dotační prostředky na rozvoj svého podnikání v celkové výši téměř 57 mil. 322 tis. UAH. Mezi nimi je 23 zemědělských podniků zabývajících se zahradnictvím, pěstováním bobulovin a vinařstvím - bylo jim vyplaceno více než 56 mil. UAH.

V důsledku války se ziskovost zemědělských podniků snížila více než čtyřikrát.

Ukazatel EBITDA velkých ukrajinských zemědělských podniků se v roce 2022 oproti roku 2021 snížil více než čtyřikrát - na 207 USD/ha oproti 857 USD/ha. Dokládají to výsledky projektu Agrohub Benchmarking.

Rentabilita pracovního kapitálu vykázala pokles 4,8krát: 19 % v roce 2022 oproti 91 % o rok dříve. Mezi hlavní důvody poklesu rentability analytici uvádějí růst cen zdrojů a pokles cen zemědělských produktů. Tyto faktory spolu s obtížemi v logistice a prodeji představují pro zemědělce největší finanční rizika. A tento trend pokračuje i v roce 2023.

Podniky nyní vynakládají téměř dvakrát více prostředků na hnojiva: tato výdajová položka se v sezóně 2022 zvýšila o 94 % ve srovnání s rokem 2021. Ceny pohonných hmot se v roce 2022 zvýšily o 70 %. Celkově zemědělské podniky kvůli úspoře nákladů výrazně snížily počet technických operací na poli, tedy počet vjezdů strojů na pole, hnojiv apod. což negativně ovlivnilo výnosové ukazatele.

V průběhu roku, kdy probíhala totální válka, se rovněž snížily ceny hlavních zemědělských plodin: pšenice, slunečnice, kukuřice a sóji. Situaci komplikuje značný rozdíl mezi domácími a světovými cenami, který nutí producenty nést dodatečné náklady při prodeji.

Povětrnostní podmínky (pozdní jaro, vleklé podzimní deště a teplý konec roku 2022) způsobily zpoždění sklizně kukuřice. Výsledky studie ukázaly, že se podniky snaží přizpůsobit novým podmínkám a provést změny v osevních postupech.

Každoroční výzkum společnosti Agrohub vychází z údajů získaných od velkých zemědělských podniků na ploše 1,9 mil. ha. První vlna studie probíhala od 15. ledna do 31. března 2023.

 

Zpracoval:
Yegor Reshetnyk
místní zástupce ČR pro agro-potravinářství, velvyslanectví ČR v Kyjevě
tel: +38 099 098 33 35, e-mail: cz.ukrexport@meta.ua

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.