Online aplikace pro vyřizování úvěrů pro farmáře na Ukrajině

6. 4. 2023

Fintech (finanční technologie) nejen pomáhá zemědělským výrobcům získat financování, ale nově také definuje pojetí tradičního úvěrového procesu pro zemědělské výrobce. S podporou programu USAID AGRO tak byla vyvinuta a spuštěna online služba pro financování AgroApp.

AgroApp umožňuje zemědělským výrobcům podat žádost o financování zdarma pouze pomocí kódu EDRPOU na webových stránkách. Aplikace AgroApp získá další údaje o zemědělském podniku z více než 70 otevřených registrů a automaticky je zformuje do žádosti podle šablony dohodnuté s partnerskými bankami. Platforma spolupracuje s hlavními bankami, které poskytují přibližně 80 % trhu zemědělských úvěrů na Ukrajině.

Zemědělec uvede požadovanou výši financování a vybere si banku, program nebo několik bank najednou. Na předložení podobného balíčku dokumentů finanční instituci "offline" stráví zemědělští výrobci obvykle několik týdnů.

V roce 2022 navzdory válce získalo 100 zemědělských podniků prostřednictvím aplikace AgroApp financování v celkové výši 500 mil. UAH. V letošním roce sezóna financování teprve začala, ale zemědělci již podali více než 300 žádostí o financování prostřednictvím této služby.

Podle výpočtů vědců se v roce 2023 může objem výroby hrubých zemědělských produktů snížit o 2,1 % ve srovnání s rokem 2022

Toto snížení produkce zemědělských produktů souvisí s pokračováním války na Ukrajině a s problémy, které způsobuje ve vývoji ekonomiky jako celku. Zejména pod vlivem logistických problémů při vývozu zemědělských produktů a klesajících výkupních cen jsou zemědělští producenti nuceni omezovat výrobu nejproduktivnějších druhů produktů, jako je pšenice a kukuřice.

Ztráta příjmů zemědělských podniků v roce 2022 a výrazné zvýšení cen zdrojů snižuje možnosti farmářů nakupovat kvalitní osivový materiál a používat dostatečné množství minerálních hnojiv a přípravků na ochranu rostlin.

Relativně malý pokles objemu výroby je do značné míry způsoben nízkou srovnávací základnou v roce 2022, kdy z důvodu vojenských operací hrubá produkce odvětví klesla o více než čtvrtinu oproti roku 2021.

Očekává se, že hrubá produkce v rostlinné výrobě bude o 2,1 % nižší než v roce 2022. Sklizeň obilovin a luštěnin se oproti loňsku sníží o 11 %. Zároveň se předpokládá nárůst produkce olejnin - sóji (+12,2 %), slunečnice (+6,5 %), řepky (9,1 %).

Podle prognózy vědců z Institutu agrární ekonomiky se objem výroby živočišných produktů oproti roku 2022 sníží o 2,2 % při mírném nárůstu produkce drůbeže (+1,1 %) a poklesu ostatních druhů, například prasat (-2,1 %) a vlny (-30 %).

Celkově lze říci, že podle prognózy vědců bude očekávaná produkce zemědělských produktů v roce 2023 pokrývat vnitřní potravinové potřeby státu U některých druhů produktů se dokonce zvýší, i když nepřekročí předválečnou úroveň, nicméně to svědčí o stabilitě domácí zemědělské produkce.

 

Zpracoval:
Yegor Reshetnyk
místní zástupce ČR pro agro-potravinářství, velvyslanectví ČR v Kyjevě
tel: +38 099 098 33 35, e-mail: cz.ukrexport@meta.ua

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.