Výstupy z pracovní cesty náměstkyně ministra zemědělství do Etiopie

18. 10. 2016

Náměstkyně Jaroslava Beneš Špalková svou cestou do Addis Abeby navázala na předchozí misi ministra zemědělství Mariana Jurečky a návštěvy představitelů etiopské státní správy i soukromého sektoru v ČR. Cílem cesty bylo podpořit aktivity českých firem v teritoriu a zintenzivnit spolupráci s etiopským Ministerstvem zemědělství a Zemědělskou transformační agenturou.

Etiopie je v rámci agrárního dovozu ze subsaharské Afriky 2. největším českým partnerem. Naopak v případě českého vývozu jsou hodnoty dlouhodobě velmi nízké. Obchod lze hodnotit zejména ze strany českých producentů výrazně pod možnosti a potenciál etiopského trhu. Náměstkyně etiopského ministerstva zemědělství Frenesh Mekuria potvrdila, že rezort prostřednictví Zemědělské transformační agentury spolupracuje s některými českými firmami a tato spolupráce nese dobré výsledky. Při jednání došly obě náměstkyně ke shodě, že je zde významná synergie mezi potřebami etiopského zemědělství, zkušenostmi českého Ministerstva zemědělství a zejména nabídkou českého soukromého sektoru. Aby byl potenciál této synergie efektivně využit, diskutované priority spolupráce, tedy zejména oblasti zemědělské mechanizace, technologie zpracování plodin, vodního hospodářství, lesnictví, výživy rostlin a živočišné výroby, budou zapracovány do memoranda o porozumění mezi českým a etiopským Ministerstvem zemědělství. „Cesta byla příležitostí pro potvrzení zájmu české strany na dalším rozvoji vztahů a spolupráce v oblasti zemědělství a potravinářství. Pozici českých firem lze navíc stavět také na projektech realizovaných v rámci české rozvojové spolupráce,“ doplnila náměstkyně Beneš Špalková.

Součástí programu v Etiopii byl i podnikatelský seminář a B2B jednání doprovázejících podnikatelských subjektů. V mnoha případech bylo v rámci B2B navázáno na již probíhající jednání zástupců českého soukromého sektoru s příslušnými etiopskými partnery. Bylo tomu tak i v případě jednání se zástupci etiopských společností, kteří ČR navštívili v listopadu roku 2015 a navázali zde nové obchodní kontakty.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.