23. 3. 2009 - Návrh nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování přímých podpor, některých podpor

19. 3. 2009

V rámci společné organizace trhu s vínem a některých podpor Programu rozvoje venkova, za účelem snížení nebo vyloučení dotací z důvodu porušení podmíněnosti, a kterým se mění některá související nařízení vlády.

II.

 

Předkládací zpráva

 
Návrh nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování přímých podpor, některých podpor v rámci společné organizace trhu s vínem a některých podpor Programu rozvoje venkova, za účelem snížení nebo vyloučení dotací z důvodu porušení podmíněnosti, a kterým se mění některá související nařízení vlády, se předkládá vládě jako iniciativní materiál ministra zemědělství adaptující příslušná nařízení Evropských společenství do našeho právního řádu.
 
Návrh nařízení vlády je vydáván na základě stávajícího zákonného zmocnění (§ 2b odst. 2 a § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, a § 1 odst. 3 zákona
č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu.
 
Návrh nařízení vlády v souladu s následujícími přímo použitelnými předpisy Evropských společenství:
  • nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky,
  • nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003,
  • nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV),
  • nařízení Komise (ES) č. 1975/2006 ze dne 7. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, pokud jde o provádění kontrolních postupů a podmíněnosti s ohledem na opatření na podporu rozvoje venkova,
  • nařízení Rady (ES) č. 479/2008 ze dne 29. dubna 2008 o společné organizaci trhu s vínem,
stanoví postup pro Státní zemědělský intervenční fond při provádění vyhodnocování zpráv o kontrole v rámci administrace kontrol podmíněnosti (Cross Compliance) při poskytování přímých podpor, některých podpor v rámci společné organizace trhu s vínem a některých podpor Programu rozvoje venkova (zejména osa II.).
Součástí předkládaného návrhu nařízení vlády jsou některé další nezbytné související drobné legislativně technické změny v dalších 10 dotačních nařízeních vlády v působnosti Státního zemědělského intervenčního fondu.
           
Návrh nařízení vlády byl dne 29. ledna 2009 rozeslán do meziresortního připomínkového řízení s lhůtou k uplatnění připomínek do 23. února 2009. Návrh nařízení vlády byl zaslán 40 povinným připomínkovým místům, z toho 10 připomínkových míst uplatnilo připomínky, 25 připomínkových míst neuplatnilo žádné připomínky,
5 připomínkových míst se k návrhu nevyjádřilo, protože jim byl návrh nařízení vlády zasílán na vědomí.
Jednotlivé zásadní i doporučující připomínky vzešlé z meziresortního připomínkového řízení byly projednány na poradě konané dne 26. února 2009 a jsou podrobně uvedeny v části VI. tohoto materiálu.
 
Návrh nařízení vlády byl rovněž zaslán 25 odborným institucím a zájmovým subjektům, jejichž připomínky, které byly v souladu s příslušnými nařízeními Evropských společenství, byly akceptovány.  
 
Z výsledků meziresortního připomínkového řízení mimo jiné vyplývá, že návrh nařízení vlády je předkládán vládě bez rozporu.         

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.