13. 11. - materiály na jednání vlády

Informace o materiálech, které předkládá Ministerstvo zemědělství

Bod č. 5, k projednání s rozpravou

Dotační programy zemědělství pro rok 2014, poskytované podle § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství

Předkládaný materiál obsahuje dotační programy pro rok 2014, jejichž účel včetně rozsahu finančních prostředků schvaluje po projednání vládou Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR současně se státním rozpočtem. Dotační programy pro rok 2014 navazují programy z předešlých let. Slouží k  podpoře restrukturalizace a zvýšení konkurenceschopnosti českého agrárního sektoru. Programy jsou zaměřené na živočišnou a na rostlinnou výrobu, konkrétně na potlačení nebezpečných nákaz hospodářských zvířat (např. nákazový fond), na podporu včelařství nebo na udržování a zlepšování genetického potenciálu hospodářských zvířat, na ozdravování polních a speciálních plodin (např. podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům) a na agroenvironmentální opatření (např. podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách, podpora restrukturalizace ovocných sadů).  Návrh finančních prostředků ze státního rozpočtu určených na dotační programy pro rok 2014 je stanoven ve výši 1, 5 miliardy korun.

Bod č. 11, pro informaci

Členství ČR zastoupené Ministerstvem zemědělství v mezinárodní výzkumné iniciativě IRIWI (International Research Initiative for Wheat Improvement) - Pšeničné iniciativě

Česká republika zastoupená Ministerstvem zemědělství vstupuje do mezinárodní výzkumné iniciativy IRIWI (International Research Initiative for Wheat Improvement) sdružující aktuálně třicet zemí. Iniciativa je zaměřena na šlechtění a zvyšování produkce pšenice. Český výzkum vykazuje u této komodity výborné výsledky a patří mezi světovou špičku. Spolupráce mezi světově uznávanými výzkumnými týmy, které jsou reprezentovány právě v této iniciativě, umožní výměnu informací důležitých pro další rozvoj výzkumu této obilniny. Vhodnou spoluprací výzkumných pracovníků a navazujícími aplikacemi výsledků se očekává vyšší stupeň potravinového zabezpečení obyvatelstva i ekonomický efekt. Z těchto důvodů vznikla v roce 2012 „Česká iniciativa pro pšenici“ se zakládajícími členy působících v základním výzkumu, aplikovaném výzkumu a transferu výsledků výzkumu do praxe (Ústav experimentální botaniky AV ČR, Výzkumný ústav rostlinné výroby, Selgen, a.s.).

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.