1. 12. 2010 - Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů

29. 11. 2010

a jejich uvádění na trh, ve znění nařízení vlády č. 285/2007 Sb.

PŘEDKLÁDACÍ  ZPRÁVA

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění nařízení vlády č. 285/2007 Sb., (dále jen „návrh nařízení vlády“) se předkládá vládě na základě Plánu legislativních prací vlády na rok 2010.

Předmětem právní úpravy předkládaného návrhu nařízení vlády je navázat na již fungující systém dotací do včelařství na další období od 1. září 2011 do 31. srpna 2013. Dne 22. července 2010 schválil jednotný řídící výbor Evropské komise nový rámec financování opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů, a to  včetně Českého včelařského programu na roky 2011 až 2013 v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1234/2007.  .

Dotaci lze poskytnout na tato opatření:

a) technická pomoc,
b) boj proti varroáze,
c) racionalizace kočování včelstev,
d) úhrada nákladů na rozbory medu,
e) obnova včelstev.

Návrh nařízení vlády promítá zkušenosti Státního zemědělského intervenčního fondu s administrací Českého včelařského programu a doplňuje a zpřesňuje technická zařízení, na jejichž pořízení lze čerpat dotace z jednotlivých opatření, aktualizuje seznamy témat pro odborně vzdělávací činnost a také aktualizuje přípravky a prostředky používané v boji proti varroáze.

Návrh nařízení vlády předpokládá mírně zvýšené finanční dopady na státní rozpočet, neboť podpora je hrazena ze zdrojů EU z 50 % a je pro období 2011 – 2013 mírně navýšena proti současnému období. V současném roce 2010 je rozpočtem schváleno čerpání 27,69 mil Kč a 27,69 mil Kč krytých příjmem z rozpočtu EU. Pro další období se ze státního rozpočtu ČR jedná o částku 33 mil. Kč pro rok 2011, 34 mil. Kč pro rok 2012 a 34,75 mil. Kč pro rok 2013 a stejné částky budou poskytnuty z prostředků EU.

Dopady na životní prostředí budou pozitivní, neboť včelařský program je zaměřen především na opatření, která vedou k postupnému zlepšování výroby včelařských produktů a lepšímu systematickému rozmístění včelstev v České republice a  tím také zabezpečení lepšího opylování hmyzosnubných rostlin nejen ve volné přírodě, ale především hospodářských plodin.

Návrh nařízení vlády byl dne 31. srpna 2010 rozeslán do meziresortního připomínkového řízení, s termínem pro uplatnění připomínek do 24. září 2010. Návrh nařízení vlády byl zaslán 58 připomínkovým místům, z nichž 5 uplatnilo připomínky. Podrobné vyhodnocení vnitřního připomínkového řízení je uvedeno v části VI. předkládaného materiálu.

Návrh nařízení vlády je předkládán k projednání vládě bez rozporu.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.