přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Ministerstvo zemědělství

Vítejte na subportálu Ministerstvo zemědělství, který je součástí portálu eAGRI.

Naleznete zde informace o Ministerstvu zemědělství (MZe), včetně povinně zveřejňo­vaných informací a základních dokumentů MZe. Dále zde získáte informace týkající se agend spadajících pod sekci ministra a sekci vnějších vztahů.


zobrazit po
2.9.2012

Na hradě Hukvaldy obdržely ocenění Regionální potravina Moravskoslezského kraje nejkvalitnější výrobky regionu

Tisková zpráva – (Opava, 2. září 2012) V rámci gastronomického festivalu Jak šmakuje Moravskoslezsko udělil v neděli 2. září náměstek ministra zemědělství Aleš Kendík a náměstek hejtmana Miroslav Novák certifikáty sedmi vítězným potravinám. Soutěž Regionální potravina, kterou pořádá Ministerstvo zemědělství, oceňuje již třetím rokem ty nejkvalitnější výrobky ve 13 regionech České republiky.


1.9.2012

Nejlepší Regionální potraviny Jihomoravského kraje byly oceněny na brněnských dožínkách

Tisková zpráva – (Brno, 1. září 2012) Spotřebitelé z Jihomoravského kraje najdou na pultech obchodů osm výrobků nově označených značkou Regionální potravina Jihomoravského kraje. Významné ocenění obdrželi regionální výrobci při sobotních Jihomoravských dožínkách z rukou vrchního ředitele Sekce potravinářských výrob Ministerstva zemědělství – Úřadu pro potraviny Pavla Bohatce a hejtmana Michala Haška.


30.8.2012

Ministr Petr Bendl v Českých Budějovicích zahájil výstavu Země živitelka

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Petr Bendl dnes zahájil 39. ročník mezinárodní výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích. Při té příležitosti ocenil mladé vědecké pracovníky za mimořádné výsledky výzkumu a experimentálního vývoje. Propůjčil také zástupcům výrobců potravin certifikáty národní značky KLASA.


29.8.2012

Vláda projednala bilanci vodního hospodářství v roce 2011

Tisková zpráva – Souhrnné údaje o systému vodního hospodářství a péči o kvalitu vod v předcházejícím roce a bilanci údajů o prostředcích vynaložených na činnosti s tím spojené přináší Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2011. Dokument, pro který se vžil název Modrá zpráva, každoročně zpracovává Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí. Dnes ho ministr zemědělství Petr Bendl předložil k projednání vládě.


24.8.2012

Ministerstvo zemědělství: Jak mají zemědělci postižení suchem postupovat při žádosti o pomoc

Tisková zpráva – Balíček opatření pomoci zemědělcům postiženým suchem letos na jaře zahrnuje možnost výplaty zálohové platby na plochu (SAPS) už po 16. říjnu, prodloužení realizace vybraných projektů z Programu rozvoje venkova (PRV) z 24 na 36 měsíců, Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) může prodloužit smlouvy na dotace úroků, Pozemkový fond ČR (PF ČR) umožní postiženým podnikům odklad splátek za prodej a nájem státní půdy a podniky s živočišnou produkcí budou moci požádat Správu státních hmotných rezerv (SSHR) o zápůjčku krmných plodin. Ministerstvo zemědělství jedná i s bankami o vstřícném postoji vůči zemědělcům, kteří splácejí úvěr.


24.8.2012

Ministr zemědělství Petr Bendl jednal se svým saským kolegou o budoucí podobě Společné zemědělské politiky

Tisková zpráva – Český ministr zemědělství Petr Bendl dnes v Praze jednal s Frankem Kupferem, ministrem životního prostředí a zemědělství Svobodného státu Sasko, o reformě Společné zemědělské politiky Evropské unie, o aktuálním vývoji mlékárenského sektoru a o možnosti prohloubení spolupráce týkající se minimalizace a předcházení škod způsobených povodněmi.


24.8.2012

Ministr Petr Bendl jednal se svým slovenským kolegou Ľubomírem Jahnátkem o kvalitě a bezpečnosti potravin

Tisková zpráva – Aktuálním tématům týkajícím se dozoru nad kvalitou a bezpečností potravin v rámci evropského trhu a vyjednávání o budoucnosti Společné zemědělské politiky po roce 2013 bylo věnované jednání české a slovenské delegace v Nitře. Česká delegace vedená ministrem zemědělství Petrem Bendlem se na Slovensku účastnila zahájení Mezinárodní zemědělské a potravinářské výstavy Agrokomplex.


24.8.2012

Farmářské slavnosti poprvé přivítá také vinařství

Tisková zpráva – Série Farmářských slavností se 15. září vrátí na jižní Moravu. Rodiny s dětmi tentokrát poznají vinařství rodiny Kosíkových v Tvrdonicích na Břeclavsku. Návštěvníci se mohou těšit na ochutnávku vína, burčáku a místních specialit, na projížďku na koni nebo tanec a hudební vystoupení. Děti si vyrobí limonádu z hroznů a užijí si v archeologické vesničce. Akci pořádá Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Asociací soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR).


21.8.2012

Předčasná výplata záloh na přímé platby v tomto roce bude součástí balíčku na řešení dopadů sucha

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Petr Bendl schválil balíček opatření, jehož účelem je usnadnit situaci zemědělcům postiženým mimořádně nízkými srážkami na jaře letošního roku. S následky této přírodní události se ministr Bendl osobně seznámil při červencové návštěvě jižní Moravy, kde již také některá opatření předem avizoval.


16.8.2012

Ministerstvo zemědělství dotací podpoří odbornou likvidaci těl uhynulých zvířat

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství se rozhodlo ještě více podpořit sektor živočišné výroby, a proto aktivuje i v letošním roce dotační podprogramu 8.B.a. určený k bezpečné a odborné likvidaci těl uhynulých zvířat (kadáverů). Tato podpora, která patří pod dotační program 8. Nákazový fond, jenž je součástí tzv. Zásad, je určena k částečné úhradě nákladů spojených s neškodným odstraňováním kadáverů.

zobrazit po