Materiály na jednání vlády

20. 4. 2009 - Zpráva o plnění programů prevence před povodněmi k 31.12.2008

16. 4. 2009
Zpráva uvádí požadované cíle jednotlivých programů a podprogramů a podává detailní informaci o jejich věcném a finančním plnění ke konci roku 2008 v členění podle jednotlivých resortů.

30. 3. 2009 - Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 224/2004 Sb., o některých podrobnostech provádění

25. 3. 2009
Společných organizací trhu v režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty. Jedná se o novelizaci nařízení č. 224/2004 Sb. z důvodu zjednodušení právní úpravy.

23. 3. 2009 - Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek

19. 3. 2009
Při provádění opatření společné organizace trhu s vínem, ve znění pozdějších předpisů.

23. 3. 2009 - Návrh nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování přímých podpor, některých podpor

19. 3. 2009
V rámci společné organizace trhu s vínem a některých podpor Programu rozvoje venkova, za účelem snížení nebo vyloučení dotací z důvodu porušení podmíněnosti, a kterým se mění některá související nařízení vlády.

6. 4. 2009 - Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 115/2004 Sb., kterým se stanoví některé postupy

1. 3. 2009
Při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o novelu nařízení vlády č. 115/2004 Sb., z důvodu změny časového období. 254/09.

9. 2. 2009 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků

5. 2. 2009
Z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně některých zákonů, a zákona, kterým se mění zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.

2. 2. 2009 - Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 225/2004 Sb., o některých podrobnostech provádění

2. 2. 2009
Vybraných tržních opatření společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění pozdějších předpisů.

2. 2. 2009 - Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací

28. 1. 2009
Na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích.

22. 1. 2009 - Změna Příspěvkového řádu Agrární komory České republiky

22. 1. 2009
Dosavadní výše odvodů činila 2,- Kč za 1 ha zemědělské půdy a 1,- Kč za 1 ha lesní půdy nebo vodní plochy obhospodařované členstvem. Podle předloženého materiálu bude výše odvodů nově oproti současnému stavu činit 4,- Kč za 1 ha zemědělské půdy a 2,- Kč za 1 ha lesní půdy nebo vodní plochy obhospodařované členstvem.
1 ... 49 50 51

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.