přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Vnitřní trh EU

Fytosanitární předpisy EU a ČR stanovují pro přesuny rostlin a rostlinných produktů na vnitřním trhu EU rostlinolékařské požadavky s ohledem na míru rizika šíření škodlivých organismů, které tyto přesuny představují. Rizikové jsou hlavně rostliny určitých botanických rodů či druhů, určené k dalšímu pěstování, tedy rozmnožovací materiál (osivo a sadba), mladé rostlinky k dopěstování a hotové rostliny v květináčích, kontejnerech nebo dodávané s balem. Při uvádění rizikových rostlin a rostlinných výrobků na trh je nutné mít možnost zpětně vysledovat jejich původ, tj. dopátrat se jejich pěstitele, dovozce nebo výrobce, aby příslušná rostlinolékařská služba mohla co nejdříve odhalit případné zdroje výskytu a šíření karanténních (regulovaných) škodlivých organismů a včas přijmout opatření k zabránění jejich dalšího šíření. Hlavním prostředkem pro dohledání původu rostlin uváděných na vnitřní trh EU jsou tzv. rostlinolékařské pasy. Základním údajem na pasu je registrační číslo dovozce, pěstitele nebo výrobce, který dané rostliny nebo rostlinné produkty uvedl na trh.