přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Informace pro zemědělce

17.1.2023

Postup při řešení výskytu hraboše polního (aplikace rodenticidů, Agentura ochrany přírody a krajiny a Státní zemědělský a intervenční fond)


Postup při řešení výskytu hraboše polního 


1) Aplikace rodenticidů

V souvislosti s přemnožením populace hraboše polního, upozorňujeme na dodržování povinnosti ohlášení plánované aplikace rodenticidů vyplývající z § 51 odst. 1 písm. b) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a z etikety přípravků na ochranu rostlin.

Více informací nalezente zde.

Aplikaci rodenticidu musí provádět držitel osvědčení o odborné způsobilosti I. stupně (nebo vyšší) proškolený zaměstnavatelem nebo ve školícím středisku. 

Více informací naleznete zde


2) AOPK

V případě žádostí o náhrady újmy za ztížené hospodaření dle § 58 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, akceptuje dle svého sdělení Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK) jedno z následujících:

  • znalecký posudek poškození konkrétních porostů, nebo
  • potvrzení ÚKZÚZ o poškození na konkrétních PB (=Stanovisko ÚKZÚZ), nebo
  • ověření poškození porostů pracovníkem AOPK ČR na žádost hospodáře (před sklizní/zaoráním ploch).

Potvrzení ÚKZÚZ je zcela nutné doložit pouze v případě žádostí za zákaz plošné aplikace rodenticidu na povrch půdy (byla-li v daném období příslušným nařízením ÚKZÚZ povolena).

Dle sdělení AOPK lze však odborná posouzení uplatnit pouze na porosty ve sklizňovém roce, k němuž se žádost vztahuje, tedy např. stanovisko z podzimu 2021 na dotčený porost ozimu sklizený v roce 2022.

PDF Dopis s vyjádřením AOPK k dokladování škod způsobených hrabošem Otevírá se do nového okna. (405 KB)


3) SZIF

V případě žádosti o doklad prokazující zásah vyšší moci uplatňovaný u SZIF je nutné podat Žádost o provedení odborného úkonu (viz odkaz níže), na jejímž základě inspektoři ÚKZÚZ vydají „Odborné posouzení o poškození porostů z důvodu výskytu hraboše polního“. Ve specifikaci žádosti je třeba zaškrtnout položku: prohlídka rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů za účelem zjištění výskytu škodlivých organismů či poruch/ zhodnocení zdravotního stavu (odborný posudek). Odborný posudek není v těchto případech zpoplatněn.

DOCX Žádost o provedení odborného úkonu Otevírá se do nového okna. (32 KB)

 

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem