přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Osivo a sadba

Odbor osiv a sadby připravil nově opatření pro případ, že by se nákazová situace opět zhoršila tak, že bychom museli opět omezit osobní kontakty na nejnutnější případy. Tato omezení se nijak nedotknou odborné agendy, zkoušení v laboratoři, vydávání výsledků. Veškerá činnost zůstane zachovaná, jen snížíme riziko případného ochromení činnosti. Obdobně budou pracovat také inspektoři, aby zajistili odběr vzorků a kontrolu oběhu. Doporučujeme řídit se následujícími pokyny, které nám společně pomohou rizika minimalizovat:

 • Využít všech možností elektronických podání – komunikaci přes webové služby.

 • K získávání výsledků z laboratorní kontroly využít telefon či e-mail, popř. počkat na výsledky doručené přes webové služby a Portál farmáře.

 • K řešení problémů či projednání potřebných věcí použít rovněž nejprve telefon či e-mail, k případné schůzce přistoupit po dohodě.

 • A co je důležité, sledovat naše informace zde na našich stránkách a na Facebooku.

Chtěli bychom vám poděkovat za dosavadní respektování našich doporučení a věříme, že toto vše je opravdu jen prevence.

Kontaktní e-mailové adresy:

 • odboros@ukzuzcz slouží pro obecné dotazy a komunikaci, která není směřovaná na konkrétní osoby
 • naveskyos@ukzuzcz slouží pro uzavírání smluv ohledně použití loga ÚKZÚZ při tisku návěsek a veškerou ostatní agendu spojenou s návěskami
 • aktualityoos@ukzuzcz slouží pro přihlášení k elektronickému odběru našeho občasníku Aktuality

V této sekci naleznete informace o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin, o podmínkách dovozu a vývozu osiva a sadby , o registraci dodavatelů, ale i potřebné formuláře, kontakty a publikace z oblasti osiv a sadby.

Odbor osiv a sadby sídlí v Praze. Skládá se ze 4 oddělení, která metodicky řídí celý systém uznávacího řízení, mezinárodní certifikace a kontroly oběhu rozmnožovacího materiálu. Od 1. 1. 2020 je součástí odboru také oddělení trvalých kultur se sídlem v Brně.

Kontakty na jednotlivé vedoucí oddělení a referenty naleznete zde.

Odbor osiv a sadby zajišťuje následující činnosti:

 • uznávací řízení pro certifikaci osiv a sadby, včetně trvalých kultur,
 • mezinárodní certifikace podle organizací OECD a ISTA,
 • povolování a evidence dovozu osiv a sadby,
 • povolování k uvádění do oběhu osiva úředně nezapsaných odrůd,
 • udělování výjimek k použití konvenčního osiva v ekologickém zemědělství,
 • vedení databáze osiv pro ekologické zemědělství,
 • pověřování osob a jejich kontrolu,
 • vedení registru sadů,
 • kontrolu oběhu osiv a sadby,
 • registraci a evidence dodavatelů osiv a sadby
 • registrace osob pro rostlinolékařské účely (NOVĚ),
 • vedení Jednotného registru osob.

Pro zajištění výše uvedených činností metodicky vede:

 • laboratorní zkoušení osiva a sadby pro uznávací řízení, certifikaci osiva a kontrolní činnost,
 • provádění vegetačních zkoušek,
 • provádění přehlídek množitelských porostů, včetně porostů trvalých kultur,
 • vzorkování osiva a sadby,
 • činnost pověřených osob,
 • kontrolu sadů.

Činnost odboru vymezují zákony č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském, zákon č. 219/2003 Sb., o oběhu osiva a sadby, zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám a zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty a prováděcí předpisy těchto zákonů.

Podrobnější informace o činnosti odboru naleznete zde.

 


Upozornění:

Výhradně prostřednictvím datové schránky jsou zasílány:

 • faktury za odborné a zkušební úkony podle zákona č. 219/2003 Sb.,
 • uznávací listy na porosty s rokem uznávacího řízení.

 

 


zobrazit po
24.7.2020

Přehled přihlášených množitelských ploch v roce 2020 1.část PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

1. část (obilniny, luskoviny, olejniny a přadné rostliny, jiné krmné plodiny a brambory).13.2.2020

Přehled uznaného osiva ozimů 2019 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1023 KB)

Výroba osiva a sadby v České republice v roce 2019.


1.10.2019

Výroční zpráva za sklizňový rok 2018 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 4 MB)

Zpráva o činnosti semenářské kontroly ve sklizňovém roce 2018, tj. od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2019.


4.9.2019

Přehled přihlášených množitelských ploch v roce 2019 1. a 2. část PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

V této publikaci jsou uvedeny všechny množitelské plochy, které byly přihlášené k uznávacímu řízení v řádných termínech určených pro uznávací řízení v roce 2019.
15.7.2019

Přehled přihlášených množitelských ploch v roce 2019, 1.část PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

1. část (obilniny, luskoviny, olejniny a přadné rostliny, jiné krmné plodiny a brambory).14.2.2019

Přehled uznaného osiva ozimů 2018 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 936 KB)

Výroba osiva a sadby v České republice v roce 2018.

zobrazit po