přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

 Postavení ústavu je zakotveno v zákoně č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon č. 147/2002 Sb.“).

ÚKZÚZ:

  • je zřízen Ministerstvem zemědělství ČR jako specializovaný orgán státní správy    
  • je organizační složkou státu
  • je správním úřadem.

Provádí správní řízení a vykonává jiné správní činnosti, odborné a zkušební úkony, kontrolní a dozorové činnosti v oblasti odrůdového zkušebnictví, krmiv, agrochemie, půdy a výživy rostlin, osiv a sadby pěstovaných rostlin, trvalých kultur (vinohradnictví a chmelařství), ochrany proti škodlivým organismům a v oblasti přípravků na ochranu rostlin.

Sídlo ústavu je v Brně a jeho činnost je zabezpečována na pracovištích na území celé České republiky.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský je držitelem certifikátu ISO 9001:2015 pro výkon státní správy, úřední kontroly, odborného dozoru a souvisejícího zkušebnictví  v oblasti vstupů do zemědělství.


Najdete nás na sociálních sítích

iconaFB YouTube

 řešení Microsoft 365

 

Přílohy


zobrazit po
12.3.2012

Další agenda napojena na Datové schránky

Nově lze žádost o udělení výjimky k použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství odeslat z Portálu farmáře přímo do Datové schránky Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Žadateli je po vyplnění formuláře žádosti a jeho odeslání k dispozici odkaz na komunikační modul, který umožní snadno, rychle a bezpapírově odeslat žádost dle správní řádu. Více informací je k dispozici po kliknutí na nadpis novinky.


29.2.2012

Výroční zpráva Státní rostlinolékařské správy o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2011.

Výroční zprávu předkládá Státní rostlinolékařská správa jako povinný subjekt v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


27.2.2012

Reakce na článek - Maso je kvůli zkrmování antibiotik rizikové

Tisková zpráva – V pátek dne 24.2.2012 byla na portálu www.novinky.cz zveřejněna zpráva, která obsahovala informace o rutinním zkrmování antibiotik v zemích EU a jeho negativním dopadu na lidské zdraví, obzvláště u lidí s oslabenou imunitou. I přesto, že ÚKZÚZ zodpovídá pouze za část nemedikovaných krmiv, přinášíme vysvětlení, abychom uvedli výše zmíněný článek na pravou míru.


25.1.2012

Meeting ÚKZÚZ - ÚKSÚP v Bratislavě

Tisková zpráva – 24. ledna 2012 navštívilo vedení ÚKZÚZ partnerský Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislavě. Pokračuje tak tradice společných porad, na kterých se i po rozdělení federace oba partnerské ústavy vzájemně informují o své činnosti a domlouvají spolupráci o oblastech zemědělského zkušebnictví a dozoru. V současné době je to o to více aktuální i z důvodu přípravy reformy Společné zemědělské politiky EU, ve které bude opět zdůrazněna role veřejných statků, které zemědělci poskytují společnosti a také význam bezpečnosti potravin, což vyžaduje i nadále solidní úroveň mezinárodně srovnatelných standardů a úředního dozoru.


13.1.2012

ÚKZÚZ navštívil nový náměstek ministra zemědělství pro SZP EU Martin Hlaváček

Tisková zpráva – 12. ledna 2012 navštívil Brno nový náměstek ministra zemědělství pro Společnou zemědělskou politiku EU Martin Hlaváček. První zastávkou byl Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. V gesci úseku pro SZP EU, který převzal po Juraji Chmielovi, jsou totiž nově i kontroly podmíněnosti (Cross-Compliance) a bezpečnost potravin (Úřad potravin), tedy agendy s přímou vazbou na činnosti ÚKZÚZ.


5.1.2012

Nový škůdce rajčat - makadlovka Tuta absoluta PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 689 KB)

Makadlovka Tuta absoluta patří v původních oblastech výskytu v Jižní Americe k nejvýznamnějším škůdcům porostů rajčat. V posledních letech bylo zaznamenáno její masové šíření v jižních částech Evropy, zejména ve Španělsku, kde způsobuje ekonomické ztráty vyšší než 50 %.


5.1.2012

Virus šarky švestky PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 429 KB)

Virus šarky švestky je nejškodlivějším a nejrozšířenějším virem peckovin v Evropě. Hospodářské ztráty jsou způsobeny nejen snížením výnosů plodů, jejich velikostí a kvality, ale také zhoršením kondice a předčasným odumíráním napadených stromů.


5.1.2012

Dřepčíci rodu Epitrix PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 485 KB)

Larvy dřepčíků rodu Epitrix způsobují povrchová poškození hlíz bramboru, které se tím stávají neprodejnými jako konzumní a možnost jejich použití je omezena pouze na průmyslové zpracování nebo ke krmným účelům. Riziko rozšíření tohoto nepůvodního evropského brouka je tak významné, že se v EU začala připravovat mimořádná fytosanitární opatření k zabránění šíření těchto druhů.


28.12.2011

Bázlivec kukuřičný (Diabrotica virgifera virgifera) - výsledky průzkumu v ČR v roce 2011 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 669 KB)

Výsledky průzkumu výskytu bázlivce kukuřičného (Diabrotica virgifera virgifera) v ČR v roce 2011.


9.12.2011

Candidatus Phytoplasma mali Proliferace jabloně PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 3 MB)

Proliferace jabloně je významnou chorobou jabloní, známou již od počátku minulého století, která se vyskytuje ve většině oblastí pěstování jabloní v Evropě a v mnoha evropských zemích působí značné ekonomické škody. Původcem této choroby je fytoplazma proliferace jabloně (Apple proliferation phytoplasma), nově nazvaná Candidatus Phytoplasma mali.

zobrazit po