Kontrola krmiv

ÚKZÚZ kontroluje výrobu a uvádění krmiv na trh. Ústav

 • eviduje krmivářské provozy;
 • plánuje a vykonává úředních kontroly;
 • odebírá, analyzuje a hodnotí úřední vzorky krmiv;
 • spolupracuje s MZe, zástupci sdružení a spolků krmivářské sféry a dalšími složkami státní správy ČR i autoritami jiných členských států EU, včetně participace na jednání výkonných výborů EU;
 • upravuje národní legislativu

Postupuje podle plánů kontrolní činnosti a v souladu s metodickými pokyny ÚKZÚZ. Kontroly jsou zaměřeny na všechny fáze výroby, skladování i označování krmiv včetně jejich uvádění na trh a používání. Zahrnují zejména ověření:

 • bezpečnosti a jakosti krmiv;
 • označování krmiv;
 • používání doplňkových látek v krmivech v souladu s jejich povolením;
 • výskytu zakázaných, nepovolených a nežádoucích látek a produktů v krmivech;
 • sledování geneticky modifikovaných organismů v krmivech;
 • používání krmiv v oblasti ekologického zemědělství;
 • zavedení a zachovávání podmínek nezbytných pro registraci nebo schválení provozu;
 • provozování činností v rámci platné registrace provozu.

Regionální oddělení Odboru kontroly zemědělských vstupů - kontaktní místa


Zprávy a publikace

ÚKZÚZ zveřejňuje výsledky kontrol krmných surovin původem z Ukrajiny

14. 9. 2023
Od poloviny dubna letošního roku Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) zacílil kontroly i na aktuální dovoz krmných surovin původem z Ukrajiny.

Zesílené kontroly dovozových krmiv fungují, inspektoři zachytili krmnou surovinu z Ukrajiny s nadlimitním obsahem chlormekvátu

25. 5. 2023
Tisková zpráva — Inspektoři Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) při zesílených úředních kontrolách zachytili slunečnicový šrot původem z Ukrajiny, který obsahoval nadlimitní množství chlormekvátu. Látka je v EU povolená, používá se k ošetření rostlin. Surovina na výrobu krmiva nepředstavuje prakticky žádné riziko, například v obilninách je povolená mnohem vyšší dávka, než bylo množství…

Krmiva včetně krmných surovin podléhají přísnému dozoru

10. 5. 2023
Tisková zpráva — Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) provedl v loňském roce celkem 1 857 kontrol krmiv ve výrobním i obchodním sektoru a laboratorně prověřil 1 066 výrobků pro krmení hospodářských i zájmových druhů zvířat na bezpečnost a kvalitu. Aktuálně jsou kontroly zacíleny i na krmné suroviny dovážené z Ukrajiny a testovány zejména na obsah reziduí pesticidů, obsah mykotoxinů a těžkých kovů…

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.