Systém nadstandardního řízení bezpečnosti krmiv

Provozovatelům, respektujícím požadavky nadstandardu definované nad rámec platné legislativy, je odečtena jedna úřední kontrola z počtu plánovaného pro následující kalendářní rok.

ÚKZÚZ provádí úřední kontroly krmiv na základě zjištěných rizik, s přiměřenou četností a po zohlednění dosavadního chování provozovatele, spolehlivosti jeho interní kontroly a všech informací, které mohou svědčit o nedodržení požadavků. Kontroly krmiv, s výjimkou kontrol vyžádaných, jsou plánovány na základě analýzy rizika provozů. Systém hodnocení provozů zohledňuje počet a závažnost závad zjištěných úřední kontrolou v uplynulém období a podíl nevyhovujících vzorků úředně odebraných krmiv, včetně rizika možného ohrožení bezpečnosti potravinového řetězce.

Provozy s objektivně vypočtenou nižší rizikovostí jsou bonifikovány snížením plánované frekvence kontroly v následujícím období. Naopak zvýšená četnost kontroly je zaměřena na provozovatele se zjištěnými nedostatky a závadami. Primárním cílem systému je diferencovat četnost kontroly s ohledem na důslednost provozovatelů při dodržování krmivářské legislativy.

ÚKZÚZ ve spolupráci se Spolkem pro komodity a krmiva (SKK) a zástupci společností certifikujících standardy bezpečnosti a kvality krmiv, připravil možnost rozšíření analýzy rizika provozů o faktor dobrovolného dodržování nadstandardních požadavků udržení bezpečnosti krmiv. Zainteresovaným provozovatelům, respektujícím požadavky nadstandardu definované nad rámec platné legislativy, je odečtena jedna úřední kontrola z počtu plánovaného pro následující kalendářní rok. 

Základním principem nadstandardu je dodržení dohodnuté frekvence interní kontroly ověřování bezpečnosti krmiv u stanovených nejzávažnějších rizik. Záznamy o provádění interní kontroly provozovatelem jsou průběžně elektronicky zasílány na ÚKZÚZ. Rovněž jsou definovány zásady nadstandardu pro eliminaci křížové kontaminace při výrobě i přepravě krmiv, pravidelné ověřování účinnosti míchacího zařízení, hodnocení dodavatelů krmiv i zpětné vazby odběratelů produktů, postupy řešení krizových situací ohrožení potravinového řetězce a další kroky, které přispívají k udržení bezpečnosti krmiv. Kompletní dokument Zásad společného systému řízení bezpečnosti krmiv je k dispozici ZDE.

Seznam krmivářských provozů, které při výrobě krmiv a jejich uvádění na trh dodržují systém nadstandardu bezpečnosti je k dispozici ZDEUvedený seznam je zveřejněn v konsolidované verzi, která vyhovuje požadavku vydání 1x ročně Potvrzení ÚKZÚZ o dodržování Pravidel nadstandardu bezpečnosti krmiv výrobcům, kteří splňují požadavky pro dodávání krmiva producentům drůbeže a zpracovatelům drůbežích produktů podle pravidel certifikace produktů v režimu jakosti Q CZ, stanovené ve Věstníku MZe, ročník 2018, částka 3 str. 86-94.

Závazné přihlášení do systému nadstandardu podávají členové Spolku pro komodity a krmiva prostřednictvím SKK, ostatním provozovatelům je k dispozici přihláška ZDE, kterou mohou odeslat na uvedenou adresu ÚKZÚZ.

Seznam společností participujících v systému nadstandardu bezpečnosti krmiv a datum přijetí jejich žádosti o vstup je k dispozici ZDE.

Další informace o systému nadstandardu poskytnou pracovníci Oddělení krmiv ÚKZÚZ.
Standard "Bez GMO" - více se dozvíte ZDE.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.