Prvovýroba

Prvovýrobou se rozumí výroba zemědělských produktů, a to zejména pěstování plodin a jejich sklizeň, chov zvířat určených k produkci potravin nebo dojení.

Produktem prvovýroby jsou základní suroviny, které nejsou dále zpracovávány, vyjma jednoduchého fyzikálního zpracování (tepelné ošetření, sušení, mletí nebo silážování).

Povinnost registrace

Podle nařízení 183/2005 musí být každý krmivářský provoz registrovaný. Registrované musí být každé místo (obec), kde má provozovatel technické zázemí a personální zastoupení.

Pro všechny provozovatele zároveň platí povinnost odebírat krmivo jen z provozů, které jsou schválené nebo registrované podle nařízení 183/2005 u ÚKZÚZ nebo u příslušného úřadu v jiné zemi EU.

Požadavky na provoz

Prvovýrobci jsou povinni dodržovat hygienická ustanovení podle nařízení 183/2005, vést záznamy a dodržovat správnou praxi.
Krmivo musí být skladováno odděleně od chemických látek a jiných zakázaných produktů.
Skladovací prostory, kontejnery, přepravní prostředky nebo krmné zařízení musí být čisté, suché a pravidelně ošetřované. Nesmí docházet k záměně nebo kontaminaci krmiva.

V prvovýrobě se mohou používat krmné suroviny a krmné směsi. Používání doplňkových látek jiných než silážních k výrobě vlastních krmiv je možné pouze při dodržení podmínek na prostory, zařízení, zaměstnance, výrobu, skladování, vedení záznamů nebo kontrolu jakosti včetně HACCP podle přílohy II nařízení 183/2005.

Způsob podání

Vyplněné formuláře je možné zaslat

Podrobnější informace k žádostem můžete získat na oddělení krmiv

Jméno E-mail Telefon Mobil Adresa
Ing. Iva Trojanová iva.trojanova(at)ukzuz.cz 257 294 242 605 732 300

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.