Požadavky systému HACCP

Povinnost HACCP a ukázka zpracování

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) je preventivní systém logicky navazujících opatření, umožňujících odhalit a kontrolovat významná rizika, ohrožující bezpečnost krmiv uváděných na trh. Zavedení a dodržování plánu HACCP ve výrobní praxi jsou v souladu s čl. 6 Nařízení EU 183/2005 povinnými legislativními požadavky pro všechny provozovatele krmivářských provozů s výjimkou prvovýroby a vyjmenovaných přidružených operací. Současně však platí, že vhodně nastavený systém HACCP je účinný nástroj, který eliminuje potenciální riziko ohrožení potravinového řetězce nebezpečným krmivem a v konečném důsledku tak zabraňuje poškození obchodního jména odpovědného provozovatele.

ÚKZÚZ na základě čl. 7, odst. 1, písm. a) nařízení EU 183/2005 stanovil požadovanou formu zpracování plánu HACCP. Navržená struktura dokumentu Systémy HACCP respektuje platnou legislativu, usnadňuje provozovatelům účinné zpracování plánu HACCP a dozorové autoritě poskytuje vhodný podklad pro jeho komplexní posouzení.

Do plánu HACCP je vhodné implementovat zásady správné výrobní praxe jako obecný předpoklad pro udržení bezpečnosti krmiv. Nezbytným požadavkem je zachování aktuálnosti obsažených informací a záznamů. Na četné žádosti provozovatelů krmivářských podniků uvádíme možnou formu zpracování plánu HACCP schváleného výrobce krmných směsí.

I na tomto místě však upozorňujeme, že jde pouze o názorný příklad možného zpracování, nikoliv povinný formát plánu HACCP.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.