Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Všem nám záleží na tom, abychom konzumovali bezpečné a kvalitní potraviny. Jejich cesta začíná u půdy a pokračuje k volbě správné odrůdy, osivům, sadbě, hnojivům a přípravkům na ochranu rostlin. Bez toho všeho zemědělské plodiny strádají, mají potíže se svým zdravým vývojem a výsledkem je špatná sklizeň. Abychom naopak sklízeli dostatek a ve skvělé kvalitě, a ještě co nejvíce šetřili životní prostředí, v tom všem pomáhá naše zkušebnictví, kontrola a rostlinolékařství.

ÚKZÚZ v rámci zahraniční spolupráce cílí na fytosanitární oblast v Moldavsku

23. 1. 2024

Tisková zprávaÚstřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) pokračuje v projektech zahraniční rozvojové spolupráce. Nový projekt navazuje na tři úspěšně realizované projekty v Moldavsku a je zaměřen na oblast fytosanitární. V rámci rozvojové spolupráce ÚKZÚZ zrealizoval již sedm projektů.

Dne 23. ledna 2024 byl oficiálně zahájen nový projekt “Posílení kontrolní a laboratorní kapacity v oblasti rostlinolékařství v Moldavské republice.“ Projekt, který je financován z prostředků vlády ČR v rámci oficiální české rozvojové spolupráce (ČRA), bude ÚKZÚZ realizovat v období  let 2024–2026.

Slavnostní zahájení se konalo pod záštitou a za účasti místopředsedy vlády, ministra zemědělství a potravinářského průmyslu Vladimíra Boley, Stanislava Kázeckého, velvyslance ČR v Moldavské republice a ředitele ÚKZÚZ Daniela Jurečky. Za příjemce projektu byl přítomen také generální ředitel Národní agentury pro bezpečnost potravin Radu Musteață a ředitelka Ústřední rostlinolékařské laboratoře Tatiana Rotari.

“Ústav je národní organizací ochrany rostlin a má dlouholeté zkušenosti v rostlinolékařské oblasti, kde odpovídá zejména za opatření proti zavlékání a rozšiřování škůdců a původců chorob rostlin, monitoring těchto škodlivých organismů, včetně jejich diagnostiky, a dále za dozor a kontroly. Naši specialisté jsou tak připraveni předat moldavským kolegům řadu odborných zkušeností, včetně znalosti legislativních procesů. Projekt vnímám jako pevný základ spolupráce v ochraně rostlin mezi našimi republikami po vstupu Moldavska do Evropské unie, ”  řekl Daniel Jurečka. 

Spolupráce byla stvrzena podpisem Memoranda o porozumění, v němž partneři projektu vyjádřili vůli ke spolupráci při realizaci projektu. Projekt napomůže k modernizaci fytosanitárního sektoru v Moldavsku v souladu s požadavky EU v souladu s Dohodou o přidružení mezi EU a Moldavskou republikou. 

Cílem této zahraniční spolupráce je přispět k vytvoření fungujícího fytosanitárního systému prostřednictvím  úředních kontrol a postupů, které umožní jak uplatňování preventivních opatření proti zavlečení a šíření škodlivých organismů, tak produkci zdravého rostlinného materiálu na území Moldavska. Dále zajistí moldavským zemědělcům přístup k rozmnožovacímu materiálu rostlin prostému regulovaných škůdců a chorob. 

Zároveň projekt poskytne cennou podporu rozvoji rostlinolékařské oblasti Moldavské republiky z hlediska moderního laboratorního vybavení a příslušného software ve formě fytosanitárního registru, předání know-how od specialistů ÚKZÚZ a poradenství v jednotlivých oblastech. 

Ivana Kršková, tisková mluvčí, 737 267 642 

 

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.