Akreditace

Všechna pracoviště NRL jsou akreditována. Akreditačním orgánem je Český institut pro akreditaci.

Pracoviště Akreditační kriteria Číslo akreditovaného pracoviště
Předmět akreditace
Odbor NRL 
Brno
ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 1071 
Odbor NRL 
Opava
Zkoušení krmiv a surovin
pro výrobu krmiv, půd, rostlinného materiálu a hnojiv. Fyzikální, chemické
a technické zkoušení přípravků a dalších prostředků
na ochranu rostlin vymezeném  Přílohou tohoto Osvědčení
Oddělení NRL
Plzeň 
Oddělení NRL Praha
OdMB
OdSARK
OdZPOR
OdMPZ ČSN EN ISO/IEC 17043:2010 7005
Programy zkoušení způsobilosti v oblasti chemických zkoušek půd, kalů a sedimentů, krmiv, potravin, rostlinného materiálu a hnojiv vymezeném Přílohou tohoto součástí Osvědčení

ČSN EN ISO/IEC 17025:2018
Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních
a kalibračních laboratoří.

Všechny akreditované zkoušky na pracovištích 1071 mají přiznán flexibilní rozsah akreditace.  

ČSN EN ISO/IEC 17043:2010
Posuzování shody - Všeobecné požadavky na zkoušení způsobilosti.

 

Programy zkoušení způsobilosti v oblasti chemických zkoušek půd, kalů a sedimentů, krmiv, potravin, rostlinného materiálu a hnojiv vymezené přílohou tohoto osvědčení.
Publikováno: 12. 7. 2021
Zkoušení krmiv a surovin pro výrobu krmiv, půd, rostlinného materiálu a hnojiv. Fyzikální, chemické a technické zkoušení přípravků a dalších prostředků na ochranu rostlin vymezené přílohou tohoto osvědčení.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.