Kontrola hnojiv

ÚKZÚZ vykonává kontrolu hnojiv na základě § 12 zák. č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, ve znění pozdějších předpisů (zákon o hnojivech) ve spojení se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) v těchto oblastech:

  • výkon úřední kontroly výroby, uvádění hnojiv a pomocných látek do oběhu, jejich označování, balení, skladování a používání, 
  • zajištění odběru vzorků hnojiv, půdy, kalů a sedimentů,
  • kontrola dodržování podmínek při používání kalů na zemědělské půdě,
  • výkon úřední kontroly nad používáním sedimentů z vodních toků a vodních nádrží na zemědělské půdě,
  • monitoring fyzikálních, chemických a biologických vlastností půd v síti trvalých monitorovacích ploch na zemědělské půdě, 
  • zajišťování agrochemického zkoušení zemědělských půd a vyhodnocování výsledků,
  • zabezpečení delegovaných kontrol pro platební agenturu,
  • spolupráce při tvorbě právních předpisů v oblasti hnojiv.

Formuláře potřebné při aplikaci sedimentů:

V rámci Programu rozvoje venkova na období 2014–2020, 7. kolo příjmu žádostí (Operace 4.1.1 - Investice do zemědělských podniků) vydává ÚKZÚZ potvrzení, že výstavbou nebo rekonstrukcí skladovací jímky nebo nádrže na kejdu nebo močůvku, žadatel splňuje 9 - ti měsíční skladovací kapacitu na tekutá statková hnojiva. V případě, že je předmětem projektu výstavba nebo rekonstrukce hnojiště, že žadatel splňuje 9 -ti měsíční skladovací kapacitu na tuhá statková hnojiva.

Potvrzení o splnění podmínky na 9-ti měsíční skladovací kapacitu


INFORMAČNÍ LETÁČKY - Úřední kontroly


Kontakty

Regionální oddělení odboru kontroly zemědělských vstupů - kontaktní místa

 

Aktualizace vyhlášky o použití sedimentů

K datu 1. července 2023 nabyla účinnosti novela vyhlášky č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.