Hnojiva a půda

Stáhnout PDF

Zákon 254/2001 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

Účinnost od: 1. 1. 2002

Stáhnout PDF

Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu

Původní znění / Úplné znění

Zákon České národní rady č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu

Účinnost od: 1. 7. 1992

Stáhnout PDF

Zákon č. 541/2020 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech

Účinnost od: 1. 1. 2021

Stáhnout PDF

Nařízení 242/2004 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek...

Účinnost od: 30. 4. 2004

Stáhnout PDF

Nařízení vlády č. 262/2012 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu

Účinnost od: 1. 8. 2012

Stáhnout PDF

Nařízení vlády č. 73/2015 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Nařízení vlády č. 73/2015 Sb., o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě

Účinnost od: 15. 4. 2015

Stáhnout PDF

Nařízení vlády č. 75/2015 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách...

Účinnost od: 15. 4. 2015

Stáhnout PDF

Nařízení 79/2007 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření

Účinnost od: 20. 4. 2007

Vyhláška 383/2001 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

Účinnost od: 1. 1. 2002

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro...

Účinnost od: 1. 1. 2002

1 2 3

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.