Kontroly způsobilosti ve vztahu k ÚKZÚZ

ÚKZÚZ mimo kontroly podmíněnosti zabezpečuje i provádění kontrol, které jsou na něj delegovány platební agenturou (SZIF) na základě Smlouvy o součinnosti.

Jedná se o kontroly v oblasti vedení evidencí o použitých hnojivech a přípravcích na ochranu rostlin, dodržování tzv. minimálních požadavků na používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin, dodržování speciálních požadavků na používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin v rámci jednotlivých podopatření a provádění pravidelných prosvětlovacích řezů v sadech u žadatelů o agroenvironmentálně-klimatická opatření a o opatření ekologické zemědělství. Dále provádí kontroly požadavků na používání hnojiv u žadatelů hospodařících v oblastech
Natura 2000 a kontroly minimálních požadavků na používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin u žadatelů
o celofaremní ekoplatby.

Ústav pro platební agenturu zajišťuje i odběr vzorků technického konopí a následnou laboratorní analýzu na stanovení obsahu THC (tetrahydrokanabinol).

V rámci způsobilosti zajišťuje ústav úřední kontrolu ve výše uvedených oblastech dle:

  • Nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření
  • Nařízení vlády č. 73/2015 Sb., o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě
  • Nařízení vlády č. 73/2023 Sb., o stanovení pravidel podmíněnosti plateb zemědělcům
  • Nařízení vlády č. 80/2023 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření
  • Nařízení vlády č. 81/2023 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství
  • Nařízení EP a Rady č. 2021/2115, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům

Kontakty

Regionální oddělení odboru kontroly zemědělských vstupů - kontaktní místa

 

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.