Kontroly dle národní legislativy

Kromě kontrol způsobilosti a kontrol podmíněnosti vykonává ÚKZÚZ na úseku hnojiv také kontroly dle národních právních předpisů.

V rámci své kontrolní činnosti zajištuje i odběr vzorků hnojiv, upravených kalů, sedimentů z vodních toků a nádrží a půdy včetně jejich analýzy k ověření, zda splňují kvalitativní parametry dané příslušnými právními předpisy.

Jedná se zejména o:

  • Kontrolu uvádění hnojiv, pomocných půdních látek, rostlinných biostimulantů a substrátů do oběhu, jejich označování, balení, skladování a používání v souladu se zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulantech a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd v souladu s požadavky uvedenými v jeho prováděcích vyhláškách (vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobech používání hnojiv a vyhláška č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva).
  • Kontrolu používání upravených kalů z čistíren odpadních vod na zemědělské půdě dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
  • Kontrolu používání sedimentů z vodních toků a vodních nádrží na zemědělské půdě v souladu s požadavky zákona č.  156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulantech a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zejména vyhlášky č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě.

Kontakty

Regionální oddělení odboru kontroly zemědělských vstupů - kontaktní místa

 

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.