přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

 Postavení ústavu je zakotveno v zákoně č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon č. 147/2002 Sb.“).

ÚKZÚZ:

  • je zřízen Ministerstvem zemědělství ČR jako specializovaný orgán státní správy    
  • je organizační složkou státu
  • je správním úřadem.

Provádí správní řízení a vykonává jiné správní činnosti, odborné a zkušební úkony, kontrolní a dozorové činnosti v oblasti odrůdového zkušebnictví, krmiv, agrochemie, půdy a výživy rostlin, osiv a sadby pěstovaných rostlin, trvalých kultur (vinohradnictví a chmelařství), ochrany proti škodlivým organismům a v oblasti přípravků na ochranu rostlin.

Sídlo ústavu je v Brně a jeho činnost je zabezpečována na pracovištích na území celé České republiky.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský je držitelem certifikátu ISO 9001:2015 pro výkon státní správy, úřední kontroly, odborného dozoru a souvisejícího zkušebnictví  v oblasti vstupů do zemědělství.


Najdete nás na sociálních sítích

iconaFB YouTube Twitter
 

Upoutávka celostátní polní den ÚKZÚZ


12. května se konal Mezinárodní den zdraví rostlin

Fotosoutěž k mezinárodnímu dni zdraví rostlin 2023
známe vítěze :-)

 

 

Hraboš polní
 

Zlaté žloutnutí révy
 

Fytosanitární režim EU

 

Ikona Microsoft
řešení Microsoft 365

 

Přílohy


zobrazit po
4.9.2015

BIO SUMMIT 2015 - téma půda

Tisková zpráva – Ve dnech 2. - 3. 9. se konala konference BIO SUMMIT 2015, setkání klíčových osobností z České republiky i ze zahraničí z oblastí státního sektoru, vědy, zemědělských zájmových organizací, obchodníků i širší veřejnosti, zabývajících se ekologickým zemědělstvím (EZ) a prodejem biopotravin.


26.8.2015

Prohlášení o zásobách - do 10. 9. 2015

Upozornění na povinnost podat prohlášení o zásobách vinařských produktů, které subjekt drží k 31. 7. 2015 (dle čl. 11 a čl. 16 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 436/2009)20.8.2015

Situace ve vývozu řezaných květin do Ruské federace

Tisková zpráva – Z důvodu fytosanitárních problémů se zásilkami řezaných květin z Nizozemí (NL) požádala ruská strana koncem července 2015 některé členské státy EU (ČR, Polsko, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Slovensko) o dočasné pozastavení certifikace zásilek řezaných květin původem z této země.


14.8.2015

Hrách ozimý PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 709 KB)

Výsledky zkoušek užitné hodnoty odrůd / Results of VCU testing of plant varieties


5.8.2015

Školení pro žadatele dotací k integrované produkci ovoce a révy vinné

Tisková zpráva – V rámci podopatření integrovaná produkce ovoce a integrovaná produkce révy vinné stanovených Nařízením vlády č. 75/2015 Sb. vznikla žadatelům o dotace povinnost každoročně absolvovat školení zajišťované ÚKZÚZ, za účelem rozšíření znalostí o systému integrované produkce ovoce a révy vinné.


4.8.2015

Brambor - velmi rané odrůdy PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 427 KB)

Výsledky zkoušek užitné hodnoty odrůd / Results of VCU testing of plant varieties


3.8.2015

Omezení vystavování rostlinolékařských osvědčení do Ruské federace

Tisková zpráva – Ruská federace (RF) požádala fytosanitární služby EU o pozastavení vydávání rostlinolékařských osvědčení (RO) na reexporty řezaných květin pocházejících z NL (vypěstovaných v NL).


16.7.2015

Slunečnice 2015 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 814 KB)

PO - Přehled odrůd slunečnice 2015 / Descriptive List of Plant Varieties 2015


16.7.2015

Aphid Bulletin č. 14/2015

27.týden (29.6. - 5.7.)


15.7.2015

Základy ekologického zemědělství, 2. aktualizované vydání PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 2 MB)

Publikace obsahuje stručný a přehledný popis základních pravidel, předpisů a vhodných praktik a hlavních rozdílů vůči konvenčnímu zemědělství je doplněný praktickými poznámkami zkušených autorů...


30.6.2015

Obilniny a luskoviny 2015

SDO - pšenice ozimá, pšenice jarní, ječmen jarní, ječmen ozimý, žito ozimé, tritikale ozimé, oves setý pluchatý, hrách polní, PO - oves setý bezpluchý, tritikale jarní, lupina bílá, lupina úzkolistá, bob polní. Samostatné informační letáky - hrách polní, ječmen jarní, ječmen ozimý, jetel luční, oves setý pluchatý, pšenice jarní, pšenice ozimá, tritikale ozimé


21.6.2015

Polní den ÚKZÚZ 2015 s hlavním tématem ochrany půdy

Tisková zpráva – Dne 18. 6. 2015 se na zkušební stanici ÚKZÚZ v Lípě u Havlíčkova Brodu konal Polní den ÚKZÚZ 2015, jehož mottem byla půda a její úrodnost.


17.6.2015

JPP - Analýza srážkových a lyzimetrických vod PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 299 KB)

Jednotné pracovní postupy - Analýza srážkových a lyzimetrických vod


12.6.2015

Účast ÚKZÚZ na zemědělské výstavě Naše pole v Nabočanech

Tisková zpráva – I v letošním roce se ÚKZÚZ účastnil zemědělské výstavy Naše pole v Nabočanech, která se konala ve dnech 9. -10. 6. 2015.


10.6.2015

Nové formuláře rostlinolékařských osvědčení a rostlinolékařských osvědčení pro reexport

Ústřední kontrolní a zkušení ústav zemědělský jako NPPO České Republiky oznamuje, že od 1.7.2015 používá nové formuláře rostlinolékařských osvědčení a rostlinolékařských osvědčení pro reexport.


1.6.2015

Bulletin NRL 2/2015 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 968 KB)

  • Stanovení reziduí dithiokarbamátových fungicidů
  • Stanovení perfluoroalkylových sloučenin v komplexních matricích
  • Stanovení pyrrolizidinových alkaloidů v rostlinném materiálu

13.5.2015

Brambor 2015 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

SDO - na konzum a škrob


7.5.2015

Falzifikáty rostlinolékařského osvědčení (Phytosanitary certificate)

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále „ÚKZÚZ“), jako správní úřad rostlinolékařské péče s působností na území České republiky, který mimo jiné zabezpečuje ochranu území před zavlékáním a rozšiřováním škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, upozorňuje dovozce těchto komodit, že z některých zemí (např. Kambodža, Laos, Vietnam) mohou být dovážené zásilky opatřeny falzifikáty rostlinolékařského osvědčení (Phytosanitary certificate) nebo rostlinolékařským osvědčením, které nesplňuje veškeré požadavky, které jsou kladeny legislativou na dovážený materiál (nesplnění zvláštních požadavků). Uvedené nedostatky jsou porušením § 21 odst. 1 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů.


13.4.2015

Zkoušení registrovaných odrůd pšenice a ječmene v režimu ekologického zemědělství pro Seznam doporučených odrůd (SDO)

ÚKZÚZ, Národní odrůdový úřad oznamuje, že na základě zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací, schválených MZe ČR​ pro rok 2015, bylo v rámci systému zkoušení registrovaných odrůd pro SDO zahájeno zkoušení vybraných odrůd pšenice jarní a ječmene jarního nesladovnického v režimu ekologického zemědělství.


19.3.2015

Výjezdní zasedání Zemědělského výboru v ÚKZÚZ

Tisková zpráva – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský přivítal v svém sídle dne 17. 3. 2015 v rámci 17. schůze poslance Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Součástí jednání byla i diskuse nad připravovanou novelou zákona o vinohradnictví a vinařství.17.3.2015

Registrace sadů


15.3.2015

Olejniny 2015

SDO - řepka olejka, sója, PO - hořčice bílá, mák setý, len olejný, kmín kořenný


17.2.2015

JPP - Zkoušení hnojiv - publikace PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 328 KB)

Publikace - Jednotné pracovní postupy Zkoušení hnojiv, 2. vydání


17.2.2015

JPP - Zkoušení hnojiv - CD PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 322 KB)

CD - Jednotné pracovní postupy Zkoušení hnojiv, 2. vydání


13.2.2015

Odborný seminář "Krmiva - kontrola a hodnocení"

Tisková zpráva – Ve čtvrtek 29. 1. 2015 uspořádal Odbor živočišných komodit MZe ve spolupráci s ÚKZÚZ odborný seminář „Krmiva – kontrola a hodnocení“. Seminář se setkal s velkým zájmem odborné veřejnosti. Zúčastnilo se ho celkem 130 zástupců krmivářské praxe, státní správy i univerzit.


5.2.2015

Konference ÚKZÚZ – Pesticidy v zemědělství

Tisková zpráva – akce proběhla 5. 2. 2015


30.12.2014

Národní referenční laboratoř ÚKZÚZ byla vybavena novým kvalitním přístrojem

Tisková zpráva – V pátek 19. 12. 2014 byl za přítomnosti ředitele ÚKZÚZ a dalších představitelů vrcholového vedení ústavu slavnostně předán do užívání NRL nově zakoupený přístroj -  kapalinový chromatograf s vysokorozlišovacím hmotnostním detektorem (LC-HRMS).


30.12.2014

Organoleptické hodnocení registrovaných odrůd jablek

Tisková zpráva – Národní odrůdový úřad společně s Odborem provozním a zkušebním ÚKZÚZ uspořádal koncem listopadu v Lidovém domě v Drnovicích každoroční podzimní organoleptické hodnocení registrovaných odrůd jablek.


19.11.2014

Upozornění na povinnost podání prohlášení

Od 14. 11. 2014 je možnost podat prohlášení o sklizni a produkci za rok 2014.


13.11.2014

XVII. ročník konference „Rostlinolékařské dny“

Tisková zpráva – Ve dnech 5. – 6. 11. 2014 se v Pardubicích konaly již tradiční „Rostlinolékařské dny“. O tom, že mají dlouholetou tradici, velmi dobré jméno a vysokou odbornou úroveň jsme se přesvědčili na letošním již XVII. ročníku.


4.11.2014

Kukuřice PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

PO - Přehled odrůd kukuřice 2014 / Descriptive List of Plant Varieties of Maize 2014


3.11.2014

Studijní pobyt expertů z Bosny a Hercegoviny v rámci projektu řešeném ÚKZÚZ

Tisková zpráva – Ve dnech 20. 10. – 24. 10. 2014 se uskutečnil studijní pobyt expertů z Bosny a Hercegoviny (dále také BaH) v rámci projektu řešeném ÚKZÚZ „Institucionální podpora certifikace a kontroly rostlinného materiálu“, který je financován z programu rozvojové pomoci České republiky a spolufinancován z US AID.


22.10.2014

Změna v dovozních požadavcích při dovozu rostlin a rostlinných produktů

Tisková zpráva – Od 1. října 2014 byl změněn výčet komodit, které podléhají povinné dovozní rostlinolékařské kontrole a při dovozu na území EU musí být taková zásilka opatřena rostlinolékařským osvědčením (Phytosanitary certificate). V případě absence tohoto dokladu nebude taková zásilka propuštěna na území EU a bude podrobena některému z opatření, které zahrnují vrácení nebo zničení zásilky.


20.10.2014

ÚKZÚZ byl pověřen CPVO k provádění zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti u některých druhů rostlin

Tisková zpráva – Dne 9. 10. 2014 byl Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský znovu pověřen Správní Radou Odrůdového úřadu Společenství (CPVO) k provádění zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti pro účely udělení odrůdových práv Společenství v souladu s nařízením Rady (EC) 2100/94 u následujících druhů rostlin...


20.10.2014

Nové fytosanitární požadavky pro dovoz a přemisťování náchylných rostlin z oblastí s potvrzeným výskytem bakterie Xylella fastidiosa

Tisková zpráva – Bakterie Xylella fastidiosa je škodlivý organismus, jehož výskyt na území EU nebyl znám a jehož zavlékání na toto území a rozšiřování na tomto území je zakázáno.


15.10.2014

Výsledky detekčního průzkumu výskytu škodlivých organismů v ČR za rok 2013 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 4 MB)

Publikace přináší souhrnné výsledky detekčních průzkumů výskytu škodlivých organismů na území České republiky, provedené Státní rostlinolékařskou správou v roce 2013.


14.10.2014

Změnila se opatření proti škodlivým organismům stanovená vyhláškou č. 215/2008 Sb.

Tisková zpráva – Dne 1. října 2014 nabyla účinnosti vyhláška č. 207/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů.


2.10.2014

Zápis z jednání komise pro SDO pšenice PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 134 KB)

Zápis z jednání komise pro SDO pšenice ze dne 8.9.2014


25.9.2014

Meziroční změny ve výměře a skladbě vinic v České republice

Ke konci vinařského roku 2013/2014 tj. k datu 31. 7. 2014 eviduje Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 17 531 ha ploch vinic osázených moštovými odrůdami v České republice...


18.9.2014

Pokračující nálety mšice broskvoňové

Tisková zpráva – Po obvyklém srpnovém útlumu migrace došlo v 36. týdnu k razantnímu zvýšení letu u mšice broskvoňové (Myzus persicae). Vzhledem k tomu, že sadbové brambory jsou teprve vybírány, trvá nebezpečí šíření viróz.


9.9.2014

Nové fytosanitární požadavky pro uvádění rostlin rodu Actinidia na trh

Tisková zpráva – Novým nařízením ÚKZÚZ o mimořádných rostlinolékařských opatřeních k ochraně proti zavlékání a rozšiřování bakterie Pseudomonas syringae pv. actinidiae, č.j. UKZUZ 062330/2014 ze dne 18. 8. 2014, které nahrazuje nařízení SRS č.j. SRS 015402/2013 ze dne 19. 3. 2013, se jednoznačně stanovuje povinnost registrace podnikajících právnických nebo fyzických osob, které uvádějí na trh rostliny rodu Actinidia...


4.9.2014

Vývoz do Ruské federace - režim vystavování rostlinolékařských osvědčení

Tisková zpráva – Ruská federace zakázala od 7. 8. 2014 dovoz některých komodit původem ze zemí EU. O zákazu a dalších podrobnějších informací Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále „ÚKZÚZ“) informoval prostřednictvím tiskových zpráv vývozce, obchodníky a přepravce. V návaznosti na tyto zprávy upozorňujeme, že úřad ochrany rostlin Ruské federace (Rosselkhoznadzor) vydal prohlášení, ve kterém informuje o nárůstu dodávek produktů rostlinného původu, které doprovází rostlinolékařské osvědčení vydané ve členských zemích EU, kde je uveden původ zboží mimo země EU.


21.8.2014

Změna u některých komodit, na které byl uvalen zákaz dovozu do RF

Tisková zpráva – V návaznosti na uveřejněnou tiskovou zprávu ze dne 8. 8. 2014, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále „ÚKZÚZ“) informuje, že Ruská federace provedla 20. 8. 2014 změnu u některých komodit, na které byl uvalen zákaz dovozu


20.8.2014

Pšenice ozimá PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 198 KB)

Kompletní výsledky výnosů z lokalit


20.8.2014

Tritikale ozimé PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 34 KB)

Předběžné výsledky


8.8.2014

Ječmen ozimý PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 201 KB)

Předběžné výsledky zkoušek užitné hodnoty


8.8.2014

Řepka ozimá PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 127 KB)

Průběžně doplňované výsledky výnosů z lokalit


8.8.2014

Rizika spojená s použitím nekvalitního dřeva při exportu do USA

Tisková zpráva – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) opětovně upozorňuje vývozce a přepravce zásilek balených či přepravovaných za pomoci dřevěného obalového materiálu (např. bedny, palety, prokladové dřevo; dále „DOM“) na rizika spojená s použitím nekvalitního dřeva při exportu do USA.

zobrazit po