přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

 Postavení ústavu je zakotveno v zákoně č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon č. 147/2002 Sb.“).

ÚKZÚZ:

  • je zřízen Ministerstvem zemědělství ČR jako specializovaný orgán státní správy    
  • je organizační složkou státu
  • je správním úřadem.

Provádí správní řízení a vykonává jiné správní činnosti, odborné a zkušební úkony, kontrolní a dozorové činnosti v oblasti odrůdového zkušebnictví, krmiv, agrochemie, půdy a výživy rostlin, osiv a sadby pěstovaných rostlin, trvalých kultur (vinohradnictví a chmelařství), ochrany proti škodlivým organismům a v oblasti přípravků na ochranu rostlin.

Sídlo ústavu je v Brně a jeho činnost je zabezpečována na pracovištích na území celé České republiky.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský je držitelem certifikátu ISO 9001:2015 pro výkon státní správy, úřední kontroly, odborného dozoru a souvisejícího zkušebnictví  v oblasti vstupů do zemědělství.


Najdete nás na sociálních sítích

iconaFB YouTube Twitter
 

Upoutávka celostátní polní den ÚKZÚZ


12. května se konal Mezinárodní den zdraví rostlin

Fotosoutěž k mezinárodnímu dni zdraví rostlin 2023
známe vítěze :-)

 

 

Hraboš polní
 

Zlaté žloutnutí révy
 

Fytosanitární režim EU

 

Ikona Microsoft
řešení Microsoft 365

 

Přílohy


zobrazit po
9.1.2017

Úspěšné zakončení ročního předsednictví ČR v oblasti přípravků na ochranu rostlin

Tisková zpráva – Předsedající zemí Řídícího výboru střední zóny pro přípravky na ochranu rostlin byla od začátku roku 2016 Česká republika, kterou při jednáních a řízeních zastupoval ÚKZÚZ, Oddělení koordinace odborného hodnocení spadající pod Odbor přípravků na ochranu rostlin. Mezi členské země patří dále Nizozemsko, Německo, Velká Británie, Irsko, Belgie, Rakousko, Maďarsko. Tématem jednání byly především koncepční otázky při povolování přípravků na ochranu rostlin, zpřesnění pravidel pro činnost pracovních skupin, spolupráce s Evropskou komisí a Evropským úřadem pro bezpečnost potravin.


4.1.2017

Kalendář 2017 pro vinohradníky a vinaře PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 3 MB)


3.1.2017

Upozornění na povinnost podání prohlášení k 15. lednu

Vážení vinaři, vinohradníci a zástupci vinařské veřejnosti, upozorňujeme na blížící se datum 15. ledna 2017 (letos do 16. ledna), které je posledním dnem termínu pro doručení Prohlášení o produkci a Prohlášení o sklizni k 31. 12. 2016 našemu ústavu. Splnění této povinnosti je jednou ze základních podmínek pro přiznání dotačních podpor.


21.12.2016

Výsledky diagnostiky v souvislosti se zaznamenaným výskytem bakterie způsobující hnědou hnilobu brambor

Diagnostická laboratoř ÚKZÚZ v Havlíčkově Brodě ukončila analýzu závlahových vod a pobřežní vegetace ohledně výskytu bakterie Ralstonia solanacearum za rok 2016.


19.12.2016

ÚKZÚZ stále nachází nedostatky ve vystavovaných rostlinolékařských pasech

Tisková zpráva – Při kontrolách prováděných inspektory ÚKZÚZ jsou opakovaně zjišťovány přetrvávající nedostatky, týkající se předepsaných náležitostí vystavovaných rostlinolékařských pasů. Tyto nedostatky mohou vést až k odebrání oprávnění k jejich vystavování. Z výše uvedených důvodů vydává ÚKZÚZ upozornění pro osoby oprávněné vystavovat rostlinolékařské pasy.


14.12.2016

ÚKZÚZ zachytil padělané značky IPPC

Upozornění zejména pro uživatele palet CP3 (výkupce, vývozce, obchodníky), kterým při použití padělaných palet hrozí opatření ze strany Celní správy nebo ÚKZÚZ.


13.12.2016

Ruská federace omezuje dovoz zásilek z některých zemí

Ruská federace (RF) oznámila, že nebude na své území propouštět reexportované zásilky ovoce a zeleniny původem ze zemí Guinea-Bissau, Afghánistánu a San Marina.


13.12.2016

Sklizeň chmele v roce 2016 byla nadprůměrná

Tisková zpráva – Počasí a klimatické podmínky ve všech chmelařských oblastech České republiky byly v letošním roce pro chmel velmi příznivé, což se projevilo v navýšení produkce chmele.



8.12.2016

Kukuřice 2016 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

PO - Přehled odrůd kukuřice 2016 / Descriptive List of Plant Varieties of Maize 2016


1.12.2016

Organoleptické hodnocení odrůd jablek 2016

Tisková zpráva – Dne 30. 11. 2016 proběhla v Lysicích tradiční degustace odrůd jablek, která se opět setkala s velkým zájmem hodnotitelů z řad šlechtitelů, pěstitelů, školkařů a dalších významných specialistů oboru. Hodnoceno bylo 46 odrůd zapsaných ve Státní odrůdové knize ČR.


30.11.2016

Spolupráce rostlinolékařů ÚKZÚZ s polskými kolegy

Ve dnech 29. - 30. 11. probíhá v prostorách ÚKZÚZ v Opavě bilaterální setkání polských a českých rostlinolékařů. Smyslem setkání je vzájemná výměna zkušeností a přístupu při práci v terénu, a to jak při provádění kontrol, tak také odborných činností.


24.11.2016

ÚKZÚZ zahájil vydávání potvrzení o výměrách ovocných kultur pro žádosti o dotace související s jarními mrazy

Tisková zpráva – ÚKZÚZ, Oddělení trvalých kultur přijímá žádosti o potvrzení za účelem prokázání výměr pro potřeby žádosti o podporu v rámci dotačního programu „Zmírnění škod způsobených jarními mrazy na ovocných kulturách v dubnu 2016“.


Datum konání: 14.11.2016  10:00 – 15.11.2016  15:30

BIO SUMMIT 2016

ÚKZÚZ je odborným partnerem konference Biosummit 2016, tradičního setkání aktérů ekologického zemědělství v ČR s politiky a médii. Za naši organizaci přijal pozvání…


Datum konání: 9.11.2016  9:00 – 10.11.2016  13:00

XIX. ROSTLINOLÉKAŘSKÉ DNY

Ve dnech 9. - 10. listopadu 2016 se při příležitosti 20. výročí založení České společnosti rostlinolékařské uskuteční XIX. Rostlinolékařské dny v Pardubicích. Akci…


31.10.2016

Letošní rok provází silné výskyty mšic

V polovině října byl na zkušební stanici Chrlice odebrán nejsilnější vzorek za celou dobu sledování letu mšic v ČR. Čítal 8.787 ks mšic a z toho bylo 8.595 ks mšice broskvoňové (Myzus persicae). Tento záchyt byl však pouze jedním z řady velmi silných úlovků tohoto druhu v tomto roce.


27.10.2016

Průzkum a rozšíření plevelů prováděného ÚKZÚZ v roce 2015

Rozsah a výsledky průzkumu a rozšíření plevelů prováděného ÚKZÚZ v roce 2015



Datum konání: 20.10.2016  9:00 – 23.10.2016  17:00

FLORA OLOMOUC

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský prezentuje své činnosti na výstavě FLORA OLOMOUC 2016 – podzimní etapa.


14.10.2016

Experti v oblasti regulace přípravků na ochranu rostlin se sešli v Brně

Tisková zpráva – Ve dnech 10. - 11. října 2016 se uskutečnilo XX. zasedání CEUREG Forum (Central and East Europe Regulatory Authorities for Pesticides Regulation Forum) v Brně. Hostitelským státem výročního 20. zasedání byla Česká republika a celou akci zajišťoval ÚKZÚZ, Odbor přípravků na ochranu rostlin.


13.10.2016

Porovnání různých dávek hnojiva Rošťák - 2011 - 2015 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Závěrečná zpráva o výsledcích vegetační nádobové zkoušky za roky 2011-2015 Účelem pokusu bylo posoudit, do jaké míry se případná zvýšená zátěž PAH a těžkých kovů z hnojiva Rošťák může projevit na zátěži pěstovaných rostlin.


Datum konání: 5.10.2016  9:00 – 9.10.2016  17:00

FLORA OLOMOUC


3.10.2016

Ukončení platnosti povolení herbicidních přípravků na bázi isoproturonu a triasulfuronu

Tisková zpráva – ÚKZÚZ informuje, že na základě aktuálně platných nařízení EK došlo k ukončení platnosti povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících účinnou látku isoproturon a triasulfuron. Přípravky s těmito účinnými látkami je umožněno uvádět na trh a spotřebovávat jejich nakoupené zásoby nejdéle do 30. 4. 2017.





15.9.2016

První výskyt bakterie Ralstonia solanacearum v lilku potměchuti v ČR

Ve vzorcích rostlin lilku potměchuti byla diagnostickou laboratoří ÚKZÚZ indentifikována karanténní bakterie Ralstonia solanacearum, která je původcem také bakteriální hnědé hniloby bramboru.


12.9.2016

Svobodné sdílení semínek v semínkovnách z pohledu platné legislativy

Tisková zpráva – V České republice se v posledních měsících začala rozvíjet iniciativa neprofesionálního sdílení osiv v tzv. „semínkovnách“, která je i medializována. Jedná se o iniciativu, která vznikla na podporu svobodného sdílení osiva, semenaření a přírodního zahradničení a která by měla dle zakladatelů semínkoven přispět k aktivní ochraně biodiversity a genových zdrojů, ekologické produkci vlastních osiv, či k zachování původních krajových odrůd.


5.9.2016

Upozornění na aktuální škodlivost zavíječe zimostrázového

Tisková zpráva – V letošním roce došlo v ČR k silnému poškození některých výsadeb i jednotlivých rostlin zimostrázu housenkami zavíječe zimostrázového (Cydalima perspectalis). ÚKZÚZ upozorňuje veřejnost na tohoto nového invazního škůdce zimostrázů a na možnosti ochrany proti škodám jím působeným.


31.8.2016

Sklizňové plochy chmelnic v České republice 2016

Tisková zpráva – Datum 20. 8. 2016 je den, ke kterému Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, oddělení chmele v Žatci sumarizuje sklizňové plochy chmelnic za celou Českou republiku. Plocha chmelnic oproti loňsku vzrostla o 153 hektarů na současných 4 775 hektarů, což je o 3,33 procent více. Loňská výměra chmelnic činila 4 622 hektarů.


Datum konání: 25.8.2016  9:00 – 30.8.2016  17:00

Země Živitelka 2016

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský prezentuje své činnosti na výstavě Země Živitelka v Českých Budějovicích. Naši specialisté Vám poskytnou kompletní…


23.8.2016

Výsledky agrochemického zkoušení zemědělských půd za období 2010 - 2015 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 3 MB)

Agrochemické zkoušení zemědělských půd představuje pravidelné zjišťování vybraných parametrů půdní úrodnosti s možností usměrňovat používání hnojiv.


16.8.2016

ÚKZÚZ informuje o kontrolách invazních nepůvodních druhů rostlin

Tisková zpráva – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) informuje dovozce rostlin, že je v platnosti prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2016/1141 ze dne 13. července 2016, kterým se přijímá seznam invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1143/2014.


5.8.2016

Zpráva o výsledcích v roce 2015 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Zprávy o výsledcích sledování lyzimetrických stanovišť ÚKZÚZ.



27.7.2016

Zákaz dovozu ovoce a zeleniny původem z Ugandy do Ruska

ÚKZÚZ informuje vývozce ovoce a zeleniny, že od 7. července 2016 je do Ruské federace zakázán veškerý dovoz těchto komodit původem z Ugandy.


22.7.2016

Metodiky zkoušek užitné hodnoty

Metodiky zkoušek užitné hodnoty (ZUH) s účinností od 1.8.2019, aktualizace 2022.


18.7.2016

ÚKZÚZ zaznamenal nesprávná doporučení k aplikaci přípravků na ochranu rostlin

Tisková zpráva – ÚKZÚZ v poslední době zaznamenal, že se na některých seminářích, polních dnech a jiných akcích, určených pro pěstitele polních plodin, šíří doporučení k aplikaci přípravků na ochranu rostlin v rozporu s podmínkami jejich povolení.


15.7.2016

Schválení glyfosátu bylo prodlouženo o 18 měsíců, o podmínkách jeho použití se jedná

Tisková zpráva – Evropská komise v červnu schválila nařízení o možnosti uvádět na trh v zemích EU přípravky obsahující herbicidní látku glyfosát po dobu 18 měsíců, ale tímto nařízením nestanovila podmínky používání. V tuto chvíli je schváleno navazující nařízení Evropské komise, které stanoví určitá omezení pro použití glyfosátu.


13.7.2016

Nekrolog

Za Ing. Pavlem Pařízkem ....


13.7.2016

Jak předejít problémům při vývozu zboží přepravovaném pomocí dřevěného obalového materiálu PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 870 KB)

Prostřednictvím dřevěného obalového materiálu se šíří některé škodlivé organismy, které mohou způsobit významné ekonomické škody nebo škody na životním prostředí. Z tohoto důvodu byl zaveden standard ISPM č. 15, který zavádí pravidla pro dřevěné obaly používané v mezinárodním obchodu a postupně k němu přistoupila velká část států světa. Tento materiál vznikl na pomoc vývozcům zboží v/na dřevěných obalech pro předejití rizika pozastavení zásilky z důvodu nesplnění dovozních požadavků.


12.7.2016

Prezentovány výsledky dlouhodobého ekologického pokusu ÚKZÚZ

Tisková zpráva – Dne 12. července se na zkušební stanici ÚKZÚZ v Jaroměřicích nad Rokytnou uskutečnilo setkání k dlouhodobému ekologickému pokusu, který byl založen v roce 2014, a to na celkem 5 zkušebních stanicích ÚKZÚZ. Cílem tohoto pokusu je vyhodnocení dlouhodobého vlivu různých způsobů a intenzity hnojení v režimech ekologického zemědělství na výkonnost a zdravotní stav plodin, jakost produktů, půdní vlastnosti, výskyt škodlivých činitelů a bilanci živin a také posouzení dlouhodobé udržitelnosti ekologického hospodaření na orné půdě v podmínkách České republiky. Jednotlivé pokusné kombinace mj. simulují způsob hnojení v podmínkách podniků s a bez chovu hospodářských zvířat.


11.7.2016

I odběr vzorků pobřežní vegetace a vody z řek je součástí monitoringu škodlivých organismů

Inspektoři Oddělení rostlinolékařské inspekce Praha a Brno ÚKZÚZ odebírají vzorky pobřežní vegetace a vody z řeky Labe a Dyje za účelem monitoringu výskytu nepůvodního škodlivého organismu Ralstonia solanacearum, původce bakteriální hnědé hniloby bramboru (RS).


1.7.2016

V Brně proběhlo mezinárodní zasedání k ochraně odrůdových práv rostlin

Tisková zpráva – Dnešním dnem skončilo týdenní jednání zástupců pracovní skupiny UPOV pro zeleniny, kterého se zúčastnilo 46 expertů z 20 členských států a mezinárodních organizací. Hostitelským státem výročního 50. zasedání byla Česká republika a celá akce byla zajišťována Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským.


21.6.2016

Označování dřevěného obalového materiálu je nově pod právní ochranou duševního vlastnictví

Tisková zpráva – Vzhledem ke skutečnosti, že se rozmáhá neoprávněné používání značky k označování dřevěného obalového materiálu zahajuje Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský spolupráci s Celní správou České republiky na poli ochrany duševního vlastnictví při označování dřevěného obalového materiálu značkou IPPC.


Datum konání: 20.6.2016  – 24.6.2016 

Školení pracovníků firemních semenářských laboratoří

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Odbor osiv a sadby ve spolupráci s Českomoravskou šlechtitelskou a semenářskou asociací pořádá …


16.6.2016

Extrémní výskyt mšice broskvoňové v porostech brambor

Tisková zpráva – ÚKZÚZ při pravidelném sledování letových aktivit hospodářky významných druhů mšic zaznamenává od prvního červnového týdne zvýšený nálet mšic, který je v těchto dnech nadprůměrný. Jedná se o mimořádně extrémní počty a to hlavně u mšice broskvoňové (Myzus persicae), která je sledována pro schopnost přenášet jak neperzistentní viry brambor, tak perzistentní virus svinutky bramboru.


13.6.2016

Dovozy bazalky, koriandru, papriky a Chapchu z Laosu do ČR budou zadrženy

ÚKZÚZ informuje dovozce zeleniny, že Laos vyhlásil zákaz pro vývoz bazalky, koriandru, papriky a Chapchu (Piper spp.)



9.6.2016

Seminář NRL ÚKZÚZ 2016 „Činnost NRL ÚKZÚZ pro zajištění bezpečnosti vstupů do půdy a potravinového řetězce“

Tisková zpráva – Dne 8. 6. 2016 se v prostorách Univerzitního kampusu v Brně uskutečnil seminář „Činnost NRL ÚKZÚZ pro zajištění bezpečnosti vstupů do půdy a potravinového řetězce“.

zobrazit po